Materiaalipankki

Ohessa kaukolämmön ohjeita ja muita dokumentteja:

 

Luettelo hyväksytyistä kaukolämpöurakoitsijoista

Hybridikytkentäohje (pdf)

Kaukolämmön asiakaslaitteiden kytkennät (pdf)

Sisäänpääsyn järjestäminen kiinteistöön -ohje (pdf)

Asennusvalvontapöytäkirja (pdf)

Valmistumispöytäkirja (pdf)

Kaivutyöohje (pdf)

Tilauslomake kaukolämpö-, maakaasu- ja kaukojäähdytysverkkoihin liittyviä muutostöitä varten

Käytettävissä oleva paine-ero: Käytettävissä oleva vähimmäispaine-ero on esitetty karttaliitteessä (pdf)