Oleellista tietoa asiakkaillemme

Kaukolämmön tuloveden lämpötilaa lasketaan

Kaukolämmön tuloveden lämpötilaa lasketaan 115 celsiusasteen lämpötilasta 90 celsiusasteeseen. Muutos ei aiheuta muutoksia nykyasiakkaiden laitteistoille. Lue lisää

Energia-avustus energiaremonttiin

Sähkölaitoksen tekemiin taloyhtiön energiaratkaisuihin on mahdollista saada avustusta ARA:lta. Lue lisää

 

Hyödylliset lomakkeet

Alla löydät hyödyllisiä lomakkeita Lähilämpö- ja Lähijäähdytys-asiakkaille yhteystietojen muutoksiin ja muihin palveluihin.

Yhteystietojen päivitys

Yrityksen ja asunto oy:n yhteystietojen sekä laskutustietojen muutokset:

Tietojen muutoslomake

Kaukolämmön laskutustietojen päivitys ja lämpösopimuksen siirto asiakkaalta toiselle 

Kaukolämmön laskutusasiakkaan vaihto (pdf)

Lämpösopimuksen siirto (pdf)

Energiamittarin ulostulokytkennän tilaus

Kaukolämpö- ja jäähdytysmittarilta voidaan antaa mittaustieto asiakkaan omaa käyttöseurantaa varten. Tietoa voidaan antaa esimerkiksi pulssimuotoisena (impulssi) tai väyläliitynnän (m-bus) kautta.

Ulostulokytkennän tilauslomake