Omien tietojen päivitys ja asiakastiedotteet

Alla löydät hyödyllisiä lomakkeita Lähilämpö- ja Lähijäähdytys-asiakkaille yhteystietojen muutoksiin ja muihin palveluihin sekä viimeisimmät asiakastiedotteet

Yhteystietojen päivitys

Yrityksen ja asunto oy:n yhteystietojen sekä laskutustietojen muutokset:

Tietojen muutoslomake

Kaukolämmön laskutustietojen päivitys ja lämpösopimuksen siirto asiakkaalta toiselle 

Kaukolämmön laskutusasiakkaan vaihto (pdf)

Lämpösopimuksen siirto (pdf)

Energiamittarin ulostulokytkennän tilaus

Kaukolämpö- ja jäähdytysmittarilta voidaan antaa mittaustieto asiakkaan omaa käyttöseurantaa varten. Tietoa voidaan antaa esimerkiksi pulssimuotoisena (impulssi) tai väyläliitynnän (m-bus) kautta.

Ulostulokytkennän tilauslomake

Asiakastiedotteita

Lämmön vesivirran tarkistustiedote talvi 2021 (pdf)

Lämmön vesivirran tarkistustiedote talvi 2020 (pdf)