Usein kysyttyä

Mistä avoimessa kaukolämpöverkossa on kyse?

Mistä avoimessa kaukolämpöverkossa on kyse?

Avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa uusiutuvan ja siihen rinnastettavan hukkalämpöenergian toimittamisen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Lämmön pientuottaja saa myymästään energiasta kilpailukykyisen hinnan.

Kuka soveltuu lämmön pientuottajaksi?

Kuka soveltuu lämmön pientuottajaksi?

Periaatteessa kuka tahansa Sähkölaitoksen kaukolämpöverkon piirissä oleva toimija tai kiinteistö, joka tuottaa uusiutuvaa lämpöenergiaa yli oman tarpeensa tai jolla syntyy muuten hyödyntämättä jäävää hukkalämpöä. Ota meihin yhteyttä ja selvitämme, onko lämmön pientuotanto kohdallasi teknisesti ja taloudellisesti järkevää.

Parhaiten lämmöntuotantoon sopii sellaiset kohteet, joiden tuottama lämpö on riittävän kuumaa kaukolämpöverkolle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi monet teollisuuslaitokset, datasalit, sairaalat ja kauppakeskukset. Tarvittaessa riittävän lämpötilan saavuttamiseksi voidaan käyttää lämpöpumppuja.

Ostamamme lämmön tulee olla joko uusiutuvilla energianlähteillä (esim. puu, vesi, tuuli, aurinko tai biokaasu) tuotettua tai kiinteistön ylijäämälämpöä. 

Miten käytännössä pääsee lämmön pientuottajaksi?

Miten käytännössä pääsee lämmön pientuottajaksi?

Pientuottajan ylimääräinen lämpöenergia siirretään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Tarvittaessa Sähkölaitos asentaa johdon ja mittarin sekä tekee liitynnän kaukolämpöverkkoon. Pientuottaja vastaa tuotantolaitteistonsa investoinneista ja liitynnän kustannuksista.