Kaukolämmön tuotannon päästöjen vähentäminen savukaasupesureiden avulla

Vuonna 2015 rakensimme savukaasupesurit Tammervoiman tuotantolaitokseen, Hervannan hakelämpölaitokseen ja Naistenlahti 2:n vanhaan kattilaan. Savukaasupesurilla lauhdutetaan savukaasujen sisältämää vesihöyryä, jolloin veden höyrystymisenergia ja lämpötilan pudotus voidaan ottaa talteen esimerkiksi kaukolämpöveden esilämmitykseen. Lauhdutuslaitteisto puhdistaa savukaasuista pienhiukkaset ja rikkidioksidipäästöt sekä ottaa savukaasun lämmön talteen, jonka jälkeen puhdas hukkalämpö saadaan jaettua kaukolämpöverkossamme asiakkaillemme.

 

Hiedanrannassa tuotetaan hiilidioksidinegatiivista kaukolämpöä ensimmäisenä Suomessa

Loppuvuodesta 2018 Tampereen Hiedanrannassa aloitettiin hiilidioksidinegatiivisen kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa. Carbofex Oy:n biohiilituotannossa syntyvä kaukolämpö on paitsi ylijäämälämpöä myös hiilidioksidinegatiivista, sillä tuotantoprosessi poistaa hiilidioksidia ilmakehästä. Me jakelemme tämän ylijäämälämmön kaukolämpöverkossamme omille asiakkaillemme. 

 

Pioneeri hukkalämmön kierrätyksessä 

Sähkölaitos on yksi yritysten ylijäämälämmön hyödyntämisen pioneereja Suomessa. Olemme ostaneet Valmet Technologies Oy:n teollisuusprosessissa syntynyttä lämpöä kaukolämpöverkkoomme jo vuodesta 1990 alkaen. Tuotannossa on käytetty mm. kaasutusteknologiaa, jolloin kattiloilla on poltettu prosesseissa syntynyt kaasu lämmöksi. Tuotantotehot ovat vaihdelleet 1-5 MW välillä vuositasolla.