Avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa hukkaenergian hyödyntämisen

Kaksisuuntaisessa kaukolämpökaupassa kaukolämpöyhtiö myy kaukolämpöä asiakkailleen ja vastavuoroisesti ostaa ylijäämälämpöä asiakkailtaan tai kolmansilta osapuolilta. Yrityksen prosesseissa tai kiinteistön perustoiminnassa syntyy usein ylimääräistä lämpöä, jota ei kannata tuhlata. Sitä hyödyntämällä edistetään energian tehokasta ja vastuullista käyttöä ja lisätään samalla päästötöntä lämmöntuotantoa.

Päästöjen vähentäminen energian tuotannossa on merkittävässä roolissa toiminnassamme ja haluammekin tehostaa Tampereen seudulla syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme olleet mukana alan kehityksessä jo kauan ottamalla käyttöön savukaasupesureita voimalaitoksissa ja ostamalla ylijäämälämpöä 1990-luvulta lähtien.

Kaukolämpöverkkomme on avoin kaikille puhtaan lämmön tuottajille. Jos kiinteistössäsi tai yrityksesi tuotantoprosesseissa syntyy hukkalämpöä tai tuotat lämpöä uusiutuvilla energianlähteillä, ryhdy OmaLämpö-tuottajaksi ja myy hukkalämpösi meille. Samalla, kun me tehostamme puhtaan lämmön tuotantoamme, yrityksesi saa myydystä energiasta tuloja ja ennen kaikkea edistää ilmaston kannalta positiivista energiataloutta.

Tee OmaLämpö-sopimus

OmaLämpö-sopimuksen tekeminen kanssamme ei edellytä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkuutta, mutta yrityksen tai kiinteistön tulee olla Sähkölaitoksen kaukolämpöverkon piirissä. Yrityksen lämmöntuotantotehon tulee olla enintään 1 MW ja tuotannon on oltava jatkuvaluonteista. Tätä isommista lämmöntuotantotehoista neuvotellaan erikseen. Ostamamme lämmön tulee olla joko uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua tai kiinteistön ylijäämälämpöä.

Parhaiten lämmöntuotantoon sopivat sellaiset kohteet, joiden tuottama lämpö on riittävän kuumaa kaukolämpöverkolle. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuuslaitokset, datasalit, sairaalat ja kauppakeskukset. Tarvittaessa riittävän lämpötilan saavuttamiseksi voidaan käyttää lämpöpumppuja.

Mikäli tekniset vaatimuksemme täyttyvät, teemme kanssasi OmaLämpö-sopimuksen. Tuottamasi ylimääräinen lämpöenergia siirretään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Tarvittaessa Sähkölaitos asentaa johdon ja mittarin sekä tekee liitynnän kaukolämpöverkkoon. Lämmön tuottaja vastaa tuotantolaitteistonsa investoinneista ja liitynnän kustannuksista.