Kehittyvä kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpöpalvelu uudistuu ja kehittyy jatkuvasti uusien teknisten ratkaisujen myötä, joiden avulla kiinteistöissä voidaan entistä paremmin seurata ja säädellä kulutusta ja säästää sekä ympäristöä, että silkkaa rahaa. 

Lämmöntuotannossa käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä, jonka rinnalle on kehittynyt myös monipuolisia pientuotantoratkaisuita, joissa lämpöverkkoon myydään ylijäämälämpöä. Tamperelaisella kaukolämmöllä on vahva visio kohti hiilinegatiivista tulevaisuutta.

Alla esimerkkinä muutama hanke, jossa olemme mukana tekemässä kaukolämmöstä yhä modernimpaa lämmitysmuotoa. Kaukolämpö elää vahvasti ajassa!

Tampereelle Pirkanmaan suurin vedenkeitin

Tamperelainen kaukolämpö on pian entistä päästöttömämpää, kun Tampereen Sähkölaitos rakentaa sähkökäyttöisen lämpökattilan, eli sähkökattilan, Lielahden voimalaitosalueelle syksyllä 2022. Sähkökattila toimii kuten jättimäinen vedenkeitin: se tuottaa sähköstä lämpöä teollisen mittakaavan vesisäiliöön. Vesisäiliö toimii kuumavesivaraajana, josta johdetaan lämpöä kaukolämpöverkostoon lämmittämään kaukolämpökoteja ja -yrityksiä.  

Lielahden sähkökattilaa hyödynnetään erityisesti talvipakkasilla korvaamaan fossiilisia polttoaineita silloin, kun uusiutuvaa sähköä on runsaasti saatavilla. Sähkökattilan rakennuspaikaksi valikoitui Lielahti, jotta sähkökattila parantaa läntisen Tampereen kaukolämmön toimitus- ja huoltovarmuutta kovilla pakkasilla. Sähkökattila otetaan käyttöön alkuvuodesta 2023.

Lue lisää

Tammervoiman hiilidioksidipäästöjen hyödyntäminen askelen lähempänä toteutumista

Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy allekirjoittivat helmikuussa 2022 yhteistyösopimuksen uusiutuvaa power-to-gas-metaania ja vihreää vetyä tuottavan power-to-gas-tuotantolaitoksen toteutettavuussuunnittelusta Tarastenjärven voimalaitosalueelle. Tampereen Sähkölaitos -konserni hyötyy laitoksesta sekä pienentyvinä hiilidioksidipäästöinä että uusiutuvan kaukolämmön osuuden kasvuna. Sähkölaitos saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Tampereella. Hanke on edennyt YVA-arviointiin marraskuussa 2022. 

Lue lisää

Hiedanrannasta ensimmäinen hiilineutraali asuinalue Tampereelle

Tampereen Sähkölaitoksen suunnittelema, maailman mittakaavassakin edistyksellinen, Hiedanrannan aluelämpöverkko on valittu alueen pääasialliseksi lämpöverkoksi. Aluelämpöverkko mahdollistaa ensimmäisen lämmitykseltään hiilineutraalin asuinalueen Tampereelle. Kyse on matalalämpöverkosta, jossa kiertävä vesi on 65-70 asteista normaalin kaukolämpöverkon 115 asteisen veden sijasta. Tämä antaa mahdollisuuden hyödyntää entistä energiatehokkaammin erilaisia matalalämpöisiä lämmönlähteitä, kuten kiinteistöjen hukkalämpö.

Lue lisää

Hukkalämmön hyödyntäminen tekee konesalista energiantuottajan

Hatanpään Valtatie 30 on jo aiemmin hyödyntänyt jäähdytys- ja lämmitysverkkojen energiaa oman kiinteistönsä energiatarpeisiin. Nyt kiinteistössä lisätään energiankäyttöä tehostavia lämpöpumppuja, joilla datasalitoiminnoista syntyvä ylimääräinen lämpö jalostetaan kaukolämpöverkkoon soveltuvaksi, uusiutuvaksi energiaksi.

Tampereen Sähkölaitos rakentaa kiinteistöltä runkoverkkoon kaukolämpöjohdon, jonka avulla energia siirretään kaikkien kaukolämpöasiakkaiden käytettäväksi. 

Datasalin hukkalämmöllä lämmittäisi vuoden ajan 2500 omakotitaloa, joka on noin 15 % koko Tampereen omakotikannasta.

Lue lisää

Tammervoiman takapihalla testattiin geolämmön porausta isossa hankkeessa 

Tampereen Sähkölaitoksella on jo kymmenisen vuotta haaveiltu syvästä geolämpökaivosta, josta lämmönvaihtimen kautta virtaisi kuumaa vettä kaukolämpöverkostoon. On toisteltu, että kaukolämpö on ikuista, vain lämmönlähde muuttuu. On uskottu, että vielä tulee aika, jolloin kaukolämpöä saadaan myös syvältä maan alta. 

Tammervoiman tontin takaosassa Tarastenjärvellä aloitettiin 16.6.2021 poraus geotermisen energian saamiseksi uudeksi kaukolämmön lähteeksi.

Suomalaisten kaupunkienergiayhtiöiden yhteisessä hankkeessa oli tarkoitus porata noin kolmen kilometrin syvyinen geolämpökaivo ja kerätä kokemuksia vesivasarateknologiasta sekä geolämmön potentiaalista suomalaisessa maaperässä. Hanke eteni pilottimielessä aina toukokuun alkuun 2022 asti, jolloin geolämpökaivon poraus päätettiin. 

- Kokemukset ovat osin positiivisia: poraus eteni ajoittain hyvin ja vesivasarateknologia näyttää toimivalta konseptilta. Tuotekehitystä tarvitaan kuitenkin edelleen käyttövarmuuden parantamiseksi, summaa johtaja Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta. Lue uutinen hankkeen päättymisestä

Uutinen hankkeen alusta

Sähkölaitos hyödyntää ensimmäisenä Suomessa hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin ylijäämälämpöä kaukolämmössä

Tampereen Hiedanrannassa käynnistettiin hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin yhteydessä syntyvän kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa syksyllä 2018. Hiedanranta toimii kehitysalustana hankkeessa, jossa alueella toimiva Carbofex Oy tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen ohessa. Tampereen Sähkölaitos ostaa syntyvän lämmön sekä jakelee sen kaukolämpöverkossaan omille asiakkailleen.

Kaukolämmön hankinta Carbofexiltä tukee Sähkölaitoksen tavoitteita energiaverkkojen avoimuudesta, edelläkävijyydestä ja ilmaston kannalta kestävistä ratkaisuista. Kun useat eri tuottajat voivat tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon, varmistetaan sillä osaltaan myös kaukolämmön kilpailukykyinen, vakaa hinta.

Lue lisää

Kaukolämpöakku varastoimaan lämpöä

Tampereen Naistenlahti 2 -voimalaitoksen vanhan sähkösuodattimen paikalle on suunnitelmissa rakentaa suuri kaukolämpöakku vuonna 2022-23. Käytännössä kyse on vesivarastosta, johon voimalaitoksen tuottamaa lämpöä voidaan joksikin aikaa varastoida, ja siirtää edelleen kaukolämpöverkostoon. Akun purkuteho on merkittävän suuri, noin 60-80MW.

Kaukolämpöakku ladataan pääsääntöisesti yöllä ja puretaan seuraavan päivän aikana. Akulla vähennetään lämpöasiakkaiden kulutuspiikkien vaikutusta tuotantoon. Tästä on hyötynä kaasulämpökattiloiden käytön vähentäminen ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön tuotannon lisääminen. Näin tuotannosta saadaan optimaalisempaa ja vähäpäästöisempää.

Tampereen maauimalan lämmitysratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalaan toteutettiin uudenlainen tekninen ratkaisu, jossa kaukojäähdytysverkko valjastettiin lämmittämään maauimalan vettä. Maauimala tuottaa lämmitysenergiaa uimalaan ympäri vuoden ja jäähdytysenergiaa kaukojäähdytysverkkoon vuosittain 50-70 kerrostalon energiatarpeisiin. Lue lisää tästä innovatiivisesta ratkaisusta.

Maauimalan lämmitysratkaisu palkittiin joulukuussa 2019 Vuoden energianerokas -tunnustuksella, jonka myönsivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Lue lisää.

Kaksisuuntaista kaukolämpöä asuinkerrostalosta ensimmäisenä Suomessa

Taloyhtiö Asunto Oy Pohjolankatu 18-20:n kaukolämpöjärjestelmä muutettiin kaksisuuntaiseksi ja yhtiö myy ensimmäisenä taloyhtiönä Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon. Tarvittavat laiteasennukset tehtiin vuoden 2017 aikana ja koejakson aikana selvitettiin uudenlaisen ratkaisun toimivuus ja tekniset rajoitteet. Taloyhtiön ratkaisu otettiin käyttöön vuoden 2018 alusta.

Lue lisää