Kehittyvä kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpöpalvelu uudistuu ja kehittyy jatkuvasti uusien teknisten ratkaisujen myötä, joiden avulla kiinteistöissä voidaan entistä paremmin seurata ja säädellä kulutusta ja säästää sekä ympäristöä, että silkkaa rahaa. 

Lämmöntuotannossa käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä, jonka rinnalle on kehittynyt myös monipuolisia pientuotantoratkaisuita, joissa lämpöverkkoon myydään ylijäämälämpöä. 

Alla esimerkkinä muutama hanke, jossa olemme mukana tekemässä kaukolämmöstä yhä modernimpaa lämmitysmuotoa. Kaukolämpö elää vahvasti ajassa!

Tammervoiman takapihalla alettiin poraamaan geolämpöä

Tampereen Sähkölaitoksella on jo kymmenisen vuotta haaveiltu syvästä geolämpökaivosta, josta lämmönvaihtimen kautta virtaisi kuumaa vettä kaukolämpöverkostoon. On toisteltu, että kaukolämpö on ikuista, vain lämmönlähde muuttuu. On uskottu, että vielä tulee aika, jolloin kaukolämpöä saadaan myös syvältä maan alta. Nyt se aika on lähempänä kuin koskaan.

Tammervoiman tontin takaosassa Tarastenjärvellä aloitettiin 16.6.2021 poraus geotermisen energian saamiseksi uudeksi kaukolämmön lähteeksi.

Lue lisää hankkeesta

Sähkölaitos hyödyntää ensimmäisenä Suomessa hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin ylijäämälämpöä kaukolämmössä

Tampereen Hiedanrannassa käynnistettiin hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin yhteydessä syntyvän kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa syksyllä 2018. Hiedanranta toimii kehitysalustana hankkeessa, jossa alueella toimiva Carbofex Oy tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen ohessa. Tampereen Sähkölaitos ostaa syntyvän lämmön sekä jakelee sen kaukolämpöverkossaan omille asiakkailleen.

Kaukolämmön hankinta Carbofexiltä tukee Sähkölaitoksen tavoitteita energiaverkkojen avoimuudesta, edelläkävijyydestä ja ilmaston kannalta kestävistä ratkaisuista. Kun useat eri tuottajat voivat tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon, varmistetaan sillä osaltaan myös kaukolämmön kilpailukykyinen, vakaa hinta.

Lue lisää

Kaukolämpöakku varastoimaan lämpöä

Tampereen Naistenlahti 2 -voimalaitoksen vanhan sähkösuodattimen paikalle on suunnitelmissa rakentaa suuri kaukolämpöakku vuonna 2022-23. Käytännössä kyse on vesivarastosta, johon voimalaitoksen tuottamaa lämpöä voidaan joksikin aikaa varastoida, ja siirtää edelleen kaukolämpöverkostoon. Akun purkuteho on merkittävän suuri, noin 60-80MW.

Kaukolämpöakku ladataan pääsääntöisesti yöllä ja puretaan seuraavan päivän aikana. Akulla vähennetään lämpöasiakkaiden kulutuspiikkien vaikutusta tuotantoon. Tästä on hyötynä kaasulämpökattiloiden käytön vähentäminen ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön tuotannon lisääminen. Näin tuotannosta saadaan optimaalisempaa ja vähäpäästöisempää.

Tampereen maauimalan lämmitysratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalaan toteutettiin uudenlainen tekninen ratkaisu, jossa kaukojäähdytysverkko valjastettiin lämmittämään maauimalan vettä. Maauimala tuottaa lämmitysenergiaa uimalaan ympäri vuoden ja jäähdytysenergiaa kaukojäähdytysverkkoon vuosittain 50-70 kerrostalon energiatarpeisiin. Lue lisää tästä innovatiivisesta ratkaisusta.

Maauimalan lämmitysratkaisu palkittiin joulukuussa 2019 Vuoden energianerokas -tunnustuksella, jonka myönsivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Lue lisää.

Kaksisuuntaista kaukolämpöä asuinkerrostalosta ensimmäisenä Suomessa

Taloyhtiö Asunto Oy Pohjolankatu 18-20:n kaukolämpöjärjestelmä muutettiin kaksisuuntaiseksi ja yhtiö myy ensimmäisenä taloyhtiönä Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon. Tarvittavat laiteasennukset tehtiin vuoden 2017 aikana ja nyt käynnissä on käytännön kokeilujakso, jonka aikana selvitetään uudenlaisen ratkaisun toimivuus ja tekniset rajoitteet. Lue lisää tästä.