Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen

Tampereen Sähkölaitoksen ensimmäinen CCU-hanke julkistettiin helmikuussa 2022: Nordic Ren-Gas Oy:n vetypolttoaineiden tuotantoverkosto on laajentumassa myös Tampereelle ja se aikoo hyödyntää Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä tuotannossaan. Kun hiilidioksidi otetaan talteen voimalaitoksen päästöistä, laskevat koko Tampereen Sähkölaitoksen energiantuotannon päästöt merkittävästi.

Hiilidioksidin talteenotto on osa polttoon perustumattoman kaukolämmön visiota. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan hiilidioksidin talteenotto on kriittinen osa ilmastotavoitteisiin pääsyssä. (CCU = carbon capture and utilization = hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen)

Yli 150 miljoonan euron investointi

Projektiyhtiö Nordic Ren-Gas harkitsee perustavansa Tarastenjärvelle tuotantolaitoksen, jossa Tammervoiman hiilidioksidista, uusiutuvasta kotimaisesta tuulisähköstä sekä vedestä tuotetaan power-to-gas-metaania raskaan liikenteen polttoaineeksi. Uusiutuvaa power-to-gas-metaania voidaan käyttää liikenteessä kuten biokaasua.

Tarastenjärven hanke olisi toteutuessaan kokoluokaltaan merkittävä vetytalouden investointi Suomeen. Elektrolyysiteholtaan laitos on yli 60 MW ja kokonaisinvestoinnin arvo on yli 150 miljoonaa euroa. Tarastenjärven power-to-gas-laitos tuottaisi puhtaita kaasupolttoaineita määrän, jolla voidaan korvata 24 miljoonaa litraa fossiilista dieseliä raskaassa maantieliikenteessä. Se riittää noin 900 raskaan ajoneuvon vuosittaiseen käyttöön.

Kaukolämmön hiilijalanjälki pienenee

Sähkölaitos tarjoaa Ren-Gasille sijaintipaikan, mahdollisuuden ja kytkennät. Sähkölaitos saa hiilidioksidipäästöjen pienenemisen lisäksi tulevalta laitokselta hukkalämpöä, joka voidaan lämpöpumpulla nostaa oikeaan lämpötilaan ja saada siitä uusiutuvaa lämpöä kaukolämpöverkkoon.

Hanke on toteutettavuussuunnitteluvaiheessa. Jos investointipäätös tehdään nopeasti, laitoksen rakentaminen voisi alkaa jo vuonna 2023. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen hiilidioksidipäästöjen hyödyntäminen power-to-gas-metaanin valmistuksessa voi suunnitelman mukaan alkaa vuonna 2026.

Jos hanke toteutuu suunnitellussa mittakaavassa, Sähkölaitoksen kaukolämmöstä noin 15 % olisi Ren-Gasin tuotantolaitoksen hukkalämmöillä tuotettua vuodesta 2028 lähtien.

Maantieliikenteen solmukohta

Toteutuessaan tuotantolaitos luo merkittävän logistisen keskuksen Ren-Gasin puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotantoverkostoon sekä edistää Tampereen Sähkölaitoksen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

- Ren-Gas toteuttaa Suomeen hajautetun puhtaiden kaasupolttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkoston raskaan tieliikenteen käyttöön. Julkaistut hankkeemme Tampereella, Lahdessa ja Mikkelissä muodostavat Suomen Vetykärjen, joka mahdollistaa puhtaiden kaasupolttoaineiden käyttöönoton raskaassa tieliikenteessä Suomessa jo vuodesta 2025 alkaen. Tarastenjärven tuotantolaitos yhdessä Suomen maantieliikenteen solmukohdassa on erittäin tärkeä osa Suomen Vetykärkeä sekä Ren-Gasin suunnittelemaa Suomen laajuista kokonaisuutta”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

 

Uusiutuvalla sähköllä tehty hukkalämpö korvaa polttamalla tehtyä kaukolämpöä

Tampereella hiilidioksidi on tarkoitus ottaa talteen Tammervoiman hyötyvoimalaitoksessa syntyvistä savukaasuista, ja uusiutuva sähkö hankitaan pitkillä sopimuksilla uusista tuulivoimapuistoista. Tammervoima on ympäri vuoden toimiva ns. pohjakuormalaitos ja siten erinomainen hiilidioksidin lähde Ren-Gasille.

Sähkölaitos saa tulevalta laitokselta käyttöönsä merkittävän määrän hukkalämpöön perustuvaa, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka tulee vähentämään polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa Tampereella. 

- Suunniteltu laitoskokonaisuus näyttää suuntaa tulevaisuuden kiertotalousratkaisuille, joita haluamme Tampereella olla kehittämässä. Yhdessä Ren-Gasin kanssa olemme edistämässä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, samalla kun saamme käyttöömme kilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä ja vähennämme jätteenpolton CO2-päästöjä. Hanke edistää Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista ja tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaukolämpöverkkoa alustana uudelle liiketoiminnalle, kommentoi Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Mitä hanke merkitsee Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkaille?

  • Hanke edustaa paljon puhuttua sektori-integraatiota ja vetytaloutta. Asiakkaamme pääsevät mukaan kehityksen eturintamaan. Suomi ja Tampere on maailman kärkeä, tässäkin asiassa.
  • CCU on yksi tapa mahdollistaa hiilineutraali ja jopa hiilinegatiivinen kaukolämpö.
  • Kaukolämpöverkko mahdollistaa sen, että uusiutuvalla sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita liikenteessä, kun samalla otetaan hukkalämmöt talteen tamperelaisille asiakkaille.
  • Talokohtaiset lämmitysratkaisut eivät mahdollista tällaista hiilen kierrättämiseen perustuvaa järjestelmää, vaan tässä pääsevät kaukolämpöasiakkaamme kotisohviltaan osaksi Suomen ja Euroopan energiamurrosta.
  • Laitoksella ei ole vaikutusta kaukolämmön hintaan eli kaukolämmön hinta ei nouse tämän hankkeen vuoksi.