ARA:lta energia-avustusta taloyhtiön ja asuinrakennuksen energiaremonttiin

Hyvin hoidettu taloyhtiö pitää arvonsa myös tulevaisuudessa. Nyt on juuri oikea aika parantaa taloyhtiön energiatehokkuutta ja anoa energia-avustusta hankkeen toteuttamiseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää taloyhtiöille ja asuinrakennuksille energia-avustusta korjaushankkeisiin, joissa parannetaan asuintalojen energiatehokkuutta. 

Sähkölaitoksen energiaratkaisuiden avustus

Energia-avustusta on mahdollista saada muun muassa energiatehokkuutta lisääviin hankkeisiin, sähköautojen latauspisteiden, poistoilmalämpöpumppuratkaisun tai aurinkopaneelien hankintaan.

Energia-avustuksen myötä energiaremontit Tampereen Sähkölaitoksen kanssa ovat kannattavia projekteja. Asiasta kannattaa lähteä keskustelemaan yhtiössä nopeasti, sillä päätöksenteko vie aikaa ja energia-avustuksia varten on varattu tukea myös vuodelle 2022. Toimi nyt ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Sähkölaitoksen asiantuntijat auttavat - yhteydenotto meihin riittää

Autamme selvittämään, onko teillä mahdollisuus saada ARAn energia-avustusta kaukolämpöremontteihin tai vaikkapa sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen. Meiltä saat myös apua energiaremontin suunnitteluun, toteutukseen ja energiatodistusten laadintaan. Ota yhteyttä:

Tutustu energiatehokkaaseen kaukolämpöön

 

Energia-avustusta voi saada jopa 6000€ / huoneisto, myös kaukolämpöremontteihin

Energia-avustuksen saaminen edellyttää, että kerrostalon E-luku (laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku) paranee vähintään 32 prosenttia ja rivitalon 36 prosenttia rakennuksen valmistumisvaiheen E-lukuun verrattuna. Laskennassa huomioidaan remontin kaikkien toimenpiteiden yhteisvaikutus, myös ikkunat, rakenteiden tiivistykset jne.

Energia-avustus on enintään 50 prosenttia avustettavaksi hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta on mahdollista saada 4000€/huoneisto, jos em. prosentuaalinen vaatimus täyttyy tai 6000€/huoneisto, jos päästään lähes nollaenergiatasoon. 

Uutta E-lukua laskettaessa huomioidaan sekä tehtävän remontin että mahdollisten aiempien korjaushankkeiden vaikutukset. Esimerkiksi jos taloyhtiöön on aiemmin siirrytty öljylämmityksestä kaukolämpöön ja nyt asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä, laskennassa huomioidaan toimenpiteiden yhteisvaikutus.

Tarkempia tietoja avustuksesta taloyhtiöille ja muille kiinteistöille löytyy ARA:n sivuilta. Sieltä löytyy myös laskuri, jolla avustusten määrää voi laskea suuntaa antavasti.

Energia-avustusta haetaan ennen energiaremonttia

Taloyhtiö hakee energia-avustusta ennen korjaushankkeen alkamista. 

Hakemukseen liitetään asiantuntijan tekemät laskelmat rakentamisajankohdan E-luvusta sekä energiaremontin vaikutuksesta E-lukuun. Lisäksi tarvitaan selvitys ja kustannusarvio tehtävistä korjaussuunnitelmista ja -toimenpiteistä. Energia-avustusta voi hakea rakennukselle vain kerran, mutta hakemus voi sisältää useita toimenpiteitä.

Hankkeen jälkeen

Energia-avustus maksetaan jälkikäteen, ja jos hakemuksessa on useita toimenpiteitä, vasta sen jälkeen, kun kaikki ovat valmiita.

Avustuksen maksua on haettava viimeistään 31.10.2023, joten kaikkien korjausten ja dokumenttien tulee olla valmiita ja hakemus jätetty siihen mennessä 

ARA maksaa avustuksen maksatushakemusta vastaan, kun hanke on valmis.

Energiatehokkuuden parantuminen on todistettava korjausten jälkeen uudella energiatodistuksella.

 

Kaukolämpöä tuotetaan yhä puhtaammin Tampereella.

Kaukolämpö elää tiukasti ajassa ja kehittyy. Geolämpöhanke, hiilidioksidin hyödyntäminen vetypolttoaineiden tuotannossa ja muut uudet kehityshankkeemme ovat siitä esimerkkejä.