Pilotointia yhdessä asiakkaiden kanssa

Tampereen Sähkölaitos pilotoi Älykäs kaukolämpö -palvelua kaukolämpöasiakkaille yhden lämmityskauden ajan vuonna 2017-18 osana EU:n Stardust-projektia, jonka tavoitteena on parantaa asumisen energiatehokkuutta ja luoda älykkäitä tilojen ja järjestelmien hallintaratkaisuja. Pilotissa oli mukana 10 asuinkerrostaloa ja 20 muuta kiinteistöä Tampereelta. 

Lupaavia tuloksia 

Keskeisin tulos pilotissa oli, että kiinteistöt säästivät palvelun ansiosta lähes 10 prosenttia kaukolämmön energiakustannuksistaan. Lämmitystehoa säästyi jopa 20%. Kiinteistöjen sisäilmaolosuhteet pysyivät kuitenkin vakaina.

Älykäs palvelu toimi asuinkiinteistöissä tarkoituksenmukaisesti ja tuotti selkeitä hyötyjä. Asuinkohteet olivat samankaltaisia kaukolämmön kulutusprofiililtaan. Niissä kulutushuippuja määritti eniten lämpimän käyttöveden käyttö.

Sen sijaan liike- ja toimistokiinteistöissä ilmanvaihdon ohjauksilla ja ilmalämmityksellä oli keskeinen rooli. Asuinkiinteistöistä poiketen kaukolämmön kulutuksen tehohuippu ilmeni aamuisin ilmanvaihtokoneiden käynnistyksen yhteydessä. Täten merkittävien säästövaikutusten saavuttamiseksi ilmanvaihdon ohjaus kannattaa liittää Älykäs kaukolämpö -palveluun.

Lämmityskauden aikana havaittiin, että liike- ja toimistokiinteistöille ei löydetty yhteistä kysyntäjouston säätömallia. Tämä johtui erilaisista käyttötavoista, järjestelmistä ja säätölaitteista sekä toisistaan poikkeavista ohjauksista.

Liikekiinteistöille keskeisintä onkin tehdä kattava kohdekartoitus, jossa selvitetään lähtötilanne ja sen asettamat kohdekohtaiset rajoitteet. Tämän perusteella määritellään parhaiten soveltuvat kustannustehokkaat menetelmät ja lämmityksen ohjaustavat.

Muitakin hyötyjä löytyi

Seurannan ja analyysien avulla huomattiin lämmön käyttöön ja ohjauksen toimintaan liittyviä vikoja, säätöpoikkeamia ja parannuskohteita. Pilotin ansiosta ne löydettiin ja päästiin tekemään tarvittavat korjaukset ja muutokset. Tällaisia olivat esimerkiksi huojuvien säätöjen virittäminen, viallisten säätöventtiilien ja toimilaitteiden vaihto sekä liian kylmät tai kuumat tilat.

Kattavan huonelämpötila-anturoinnin ansiosta isännöitsijät saivat hyvät lähtötiedot lämpötilojen hajonnan kaventamiselle ja hienosäädölle sekä säätötoimenpiteiden onnistumisen seurannalle.

Kaiken kaikkiaan palvelun pilotointijakso antoi merkittäviä tuloksia sekä hyvän lähtökohdan palvelun jatkokehittämiselle mm. tekoälyn osalta. Asiakkaiden mukanaolo antoi arvokasta tietoa palvelun kehittäjille.