Euroopassa on meneillään poikkeuksellinen aika Ukrainan tilanteen johdosta.

Kokosimme vastauksia kriisitilanteessa esille nouseviin yleisimpiin kysymyksiin kaasun saatavuuteen liittyen.

Mitä tapahtuu nyt, kun Nordstream 1 ja 2 -putket eivät ole käytössä

Mitä tapahtuu nyt, kun Nordstream 1 ja 2 -putket eivät ole käytössä

Suurin osa Suomeen tulevasta kaasusta voidaan tuoda Virosta Baltic Connectorin kautta. Jo nyt yli puolet kaasusta tulee sitä kautta ja kapasiteetti riittää tarvittaessa koko Suomen tarvitsemalle määrälle. Viroon, Latviaan ja Suomeen tuodaan myös meriteitse LNG:tä, eli nesteytettyä kaasua.

Sähkölaitoksen oma lämmöntuotanto on turvattu, sillä maakaasun osuutta energiantuotannostamme on laskettu suunnitelmallisesti jo yli 10 vuoden ajan. Maakaasun osuus energiantuotannostamme on noin 20 % ja sitä voidaan korvata sekä öljyllä että uusiutuvilla polttoaineilla.

Varastoiko Sähkölaitos asiakkailleen kaasua?

Varastoiko Sähkölaitos asiakkailleen kaasua?

Emme varastoi kaasua. Pyrimme varmistamaan asiakkaillemme lämmöntuotannon jatkumisen katkotta, mutta meillä ei ole varsinaista kriisitilanteen tuotetta teollisuuden käyttöön.

Maakaasua käyttävien energiatoimijoiden lakisääteiseen riskienhallintaan kuuluu vaihtoehtoisen polttoaineen velvoitevarastointi. Kaasun saatavuuden heikkenemiseen varaudutaan ensisijaisesti öljyn riittävien varastotasojen varmistamisella.

Pitääkö yrityksen itse varastoida kaasua?

Pitääkö yrityksen itse varastoida kaasua?

Markkinat ovat avoimet, eli asiakas voi ostaa kaasua valitsemaltaan toimijalta. Asiakas voi selvittää, sopiiko omiin laitteisiin esimerkiksi öljy, jos poltinta vaihtaa. Myös propaani tai nestekaasu voi toimia varapolttoaineena, jos tarvitaan höyryä. Isoon käyttöön myös LNG-säiliö on yksi mahdollisuus. Tämä vaatii kuitenkin luvat mm. Tukesilta, Pelastuslaitokselta ja ELY-keskukselta.  

Kuuluuko oman yritykseni toiminta ”kriittisiin” eli mistä tiedän, saanko kaasua, jos kaikki eivät sitä saa?

Kuuluuko oman yritykseni toiminta ”kriittisiin” eli mistä tiedän, saanko kaasua, jos kaikki eivät sitä saa?

Merkittävässä kaasun saatavuuteen vaikuttavassa häiriötilanteessa siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy määräisi kaasuntoimittajat rajoittamaan kaasutoimituksia, mikäli ne eivät force majeure -syistä pystyisi hankkimaan yhtä paljon kaasua kuin asiakkaille tulisi toimittaa.

Lähtökohta tällaisessakin tilanteessa on, että velvoitevarastointimaksua maksavien asiakkaiden, eli kotitalouksien, lämmityskäyttäjien sekä liikennekäytön, kaasutoimitukset pyritään varmistamaan loppuun asti.

Jos valmiuslaki astuu voimaan, niin ensimmäisenä kaasun käyttöä rajoitetaan Tampereen Sähkölaitokselta, sen jälkeen teollisilta kuluttajilta ja viimeisenä kaasulla lämmittäviltä kiinteistöiltä.

Kriisitilanteessa Huoltovarmuuskeskus määrittelee leikkaus- ja jakelujärjestyksen.

Huoltovarmuuskeskus määrittelee kriittiset alat seuraavasti: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/files/27f5a6e14f6293879eed4adddc3f8aad6e85e3aa/2014-12-01_suunnitelma_maakaasun_toimintavarmuudesta.pdf

Saako Sähkölaitokselta kiinteähintaista tuotetta tai suojauksia?

Saako Sähkölaitokselta kiinteähintaista tuotetta tai suojauksia?

Tällä hetkellä Sähkölaitokselta ei voi hankkia kiinteähintaista kaasua, eikä suojauksia kaasun hankinnalle.

Mitä jos lopetan kaasun käytön ja siirryn tilapäisesti öljyyn? Voiko näin tehdä ja mitä kustannuksia siitä tulee?

Mitä jos lopetan kaasun käytön ja siirryn tilapäisesti öljyyn? Voiko näin tehdä ja mitä kustannuksia siitä tulee?

Näin voi tehdä. Arvostamme, että siitä ilmoitetaan meille ennakkoon. Jos liittymä irtisanotaan (ilmoitus 1 kk ennen), purkukustannus on 1500 e. Jos liittymä jää ja vain kaasun käyttö loppuu, kustannus on siirron tehomaksun verran / kk.

Kaasun sopimusehdot

Miten pitää toimia, jos kaasuntoimitus keskeytyisi?

Miten pitää toimia, jos kaasuntoimitus keskeytyisi?

Mikäli kiinteistössä on kaasuntoimituksen keskeytys, on yrityksen, taloyhtiön huollon, isännöitsijän ja asukkaiden syytä tehdä toimenpiteitä. Toimenpiteiden tarpeellisuus riippuu mm. kiinteistöstä, keskeytyksen kestosta ja ulkolämpötilasta.

Lue toimenpiteistä lisää