Ajankohtaista maakaasun hinnasta

Mikä nostaa maakaasun hintaa?

Maakaasun hinnat ovat vuoden 2021 kesän ja alkusyksyn aikana nousseet ennätyslukemiin Euroopan kaasupörsseissä. Myös Suomen, Viron ja Latvian markkina-alueella kaasun pörssihinta on kesän aikana moninkertaistunut: alkuvuodesta 2021 BGSI FI (Baltic-Finnish Gas Spot Index - Finland) oli kuukausikeskiarvoina lukemissa 18-22 EUR/MWh, kesäkuussa 26,75, heinäkuussa 31,30, elokuussa 37,68 ja syyskuussa BGSI on liikkunut jo tasolla 45-50 EUR/MWh.

Syitä jyrkkään hinnan nousuun on arvuuteltu. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan tilanteeseen vaikuttaa moni asia. Kaasun kysyntä on nopeasti palautunut pandemiakuopasta, kun samanaikaisesti kaasun tarjonta on ollut odotettua vähäisempää. Taustalla on vielä kylmä ja pitkä lämmityskausi, jonka vuoksi varastotasot olivat alhaalla kesän kynnyksellä.

Myös muun maailman tilanne vaikuttaa eurooppalaisiin hintoihin. Kaasun kysyntä on ollut vahvaa koko vuoden Aasiassa (talouskasvu, kylmä talvi, kesän helleaalto), ja esimerkiksi Brasiliassa kuivuus on johtanut kaasun lisääntyneeseen käyttöön sähköntuotannossa. Nesteytetty kaasu ei ole auttanut Euroopan kaasutilannetta, kun yhä useampi LNG-lasti on suuntautunut muualle, erityisesti Aasiaan, jossa on totutusti ollut korkein hintataso maakaasulle. Samalla LNG:n tuotanto jäänyt odotettua alhaisemmaksi joidenkin odottamattomien katkosten ja vuodelta 2020 siirtyneiden huoltoseisokkien vuoksi.

Myös Venäjän roolia on pohdittu. Fyysisesti valmiiksi saatetun Nord Stream II -yhteyden loppuluvitukset ovat vielä kesken – haluaako Venäjä pitää kaasun tarjonnan tiukkana uuden putkiyhteyden käyttöönoton nopeuttamiseksi ja varmistamiseksi? IEA:n mukaan Venäjä kyllä täyttää pitkäaikaiset kaasun toimitussopimuksensa, mutta silti vienti Eurooppaan on alemmalla tasolla kuin vuonna 2019. IEA uskoo, että Venäjä voisi lisätä kaasun saatavuutta, ja osoittaa siten olevansa luotettava kaasun toimittaja Eurooppaan. Asia on monissa talous- ja kaasujulkaisuissa kerrottu myös hieman jyrkemmin sanakääntein.

Yhtä kaikki, tarjonnan niukkuus suhteessa kaasun kysyntään näkyy nyt kaasun hinnassa ja gas-on-gas kilpailu osoittaa kääntöpuolensa. Toinen puoli nähtiin viime vuonna, jolloin esimerkiksi BGSI FI oli useamman kuukauden tasolla 8-10 EUR/MWh.

Maakaasun hintakehityskäyrä vuosina 2020-21

Hintojen ja yllä olevan graafin lähde: GET Baltic 

 

Syksyn 2021 budjettiriihi ja biokaasun verottaminen

Biokaasun verottaminen on ollut kuuma puheenaihe sen jälkeen kun biokaasu päätettiin ottaa mukaan liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin. Sen myötä liikennebiokaasun verotuki (nykyinen verottomuus) tulee poistaa.

Suomen Kaasuyhdistys ja muut biokaasutoimintaa edistävät järjestöt ovat tuoneet esille, että muu biokaasun käyttö tulee jättää valmisteverotuksen ulkopuolelle, jotta biokaasun kilpailuky säilyy ja ala kehittyy toivotulla tavalla. Hallitus päättikin budjettiriihessä kohdistaa biokaasun veron vain liikennekäyttöön, ei lämmityskäyttöön. 

Maakaasun kannalta merkittävä ja hyvä päätös on, ettei lämmityspolttoaineiden veroihin esitetä korotuksia.

Suomen Kaasuyhdistys on toivonut myös eräitä verotuskäytäntöjä selkeyttäviä muutoksia. Muutosehdotukset liittyvät verotaulukossa käytettävään lämpöarvoon ja kaasun jakeluverkkojen mahdollisuuteen hakeutua verovelvollisiksi, mikä mahdollistaisi kaasun siirron verottomana jakeluverkkoon ja siellä oleville rekisteröidyille käyttäjille.

Energiaveropaketti lakimuutosesityksineen tullee lausunnolle syksyn 2021 aikana.

Tämän sivun tekstien lähde: Suomen kaasuyhdistyksen tiedote 09/2021