Asiakastarina: Finlaysonin alue viilenee hiilineutraalisti kaukojäähdytyksellä

 

Tampereen Sähkölaitos toteutti asiakkaalleen Työeläkeyhtiö Varmalle ympäristöystävällisen jäähdytysratkaisun ikoniselle Finlaysonin alueelle. 

Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöihin saatiin energiatehokas viilennys, joka takaa miellyttävät olosuhteet kuumimpinakin kesäpäivinä. Asiakkaan arvostaman ekologisuuden lisäksi kaukojäähdytys on äänetön, toimitusvarma ja huoltovapaa ratkaisu suoraan Näsijärven syvänteistä.

Kaukojäähdytysratkaisulla parannettiin toimintavarmuutta, vähennettiin huoltokuluja sekä sähköntarvetta.  Samalla päästiin eroon ympäristölle haitallisista kylmäaineista, meluhaitoista sekä tilaa vievistä lauhduttimista.

Hanke tukee Varman hiilineutraaliustavoitteita ja yritysvastuullisuuden kehittämistä.

Finlaysonin alue on osa Tampereen historiallista kulttuuriympäristöä ja teollisuuskeskustaa, ja koostuu lukuisista eri kiinteistöistä. Kiinteistöt ovat rakennustilavuudeltaan yhteensä noin 400 000 m3, mikä vastaa jopa 40 normaalikokoisen kerrostalon yhteistilavuutta.

 

Kiinteistön vanha jäähdytystekniikka vaati uudistusta

Ennen kaukojäähdytyssaneerausta tunnistettiin monia puutteita:

 • Jäähdytyskonekanta oli vanha ja käyttöikänsä päässä.
 • Laitteissa paljon ikääntyneestä tekniikasta johtuvia vikoja, jotka aiheuttivat häiriöitä ja käyttökatkoja vuokralaisten tilojen viilennyksessä ja työskentelyolosuhteissa
 • Huoltokustannukset olivat suuret
 • Vanhat sähköllä toimivat vedenjäähdytyskoneet kuluttivat paljon sähköä
 • Jäähdytyskoneet käyttivät ympäristölle haitallisia ja kalliita kylmäaineita, veivät runsaasti tilaa kiinteistössä sekä aiheuttivat tärinää ja meluhaittoja

 

 

 

Saneerauksesta merkittäviä hyötyjä

Tampereen Sähkölaitoksen kaukojäähdytysratkaisu toi lukuisia hyötyjä Finlaysonin alueen kiinteistöille:

 • Asiakkaan arvostama tärkein hyöty on ekologisuus - kaukojäähdytys on hiilineutraalia ja ympäristöystävällistä jäähdytystä suoraan Näsijärven syvänteistä
 • Jäähdytyskoneiden ympäristölle haitallisista ja kalliista kylmäaineista päästiin eroon.
 • Sähkönkulutus pieneni merkittävästi – kesän jäähdytyskaudella jopa kymmeniä prosentteja verrattuna aiempaan tilanteeseen
 • Jäähdytyksen toimintavarmuus saatiin maksimoitua
 • Tekninen huoltovarmuus parani, ja asiakkaille näkyvät katkot poistuivat. Korjauskustannukset vähenivät radikaalisti.
 • Meluhaittoja ei enää ole, koska perinteisten jäähdytyskoneiden aiheuttama tärinä ja runkoäänet loppuivat ja niiden vaatimat tilat pystyttiin ottamaan muuhun käyttöön
 • Ympäristöä rumentavat lauhduttimet saatiin pois rakennuksen ulkopuolelta
 • Kiinteistön tiloihin saatiin miellyttävät, sopivan viileät olosuhteet kuumimpinakin kesäpäivinä

 

 

 

- Olemme olleet tyytyväisiä kaukojäähdytyksen ekologisuuteen, toimintavarmuuteen ja huoltovapauteen, toteaa Työeläkeyhtiö Varman Asset manager Kai Niinimäki

Jäähdytyssaneerauksen teknisestä ratkaisusta

 • Asennetun kaukojäähdytysliittymän koko oli 3,5 MW
 • 12 kpl sähkötoimisia vedenjäähdytyskoneita vaihdettiin kaukojäähdytykseen
 • Finlaysonin kaukojäähdytysratkaisussa vedettiin yhteensä lähes kaksi kilometriä jäähdytysputkea alueen ulko-, ja sisäpuolelle, mm. alkuperäisiin vesitunneleihin 1800-luvun alkupuolelta
 • Työn aikana ratkaistiin monia haastavia kohtia, esim. Tammerkosken alitus suojellussa koskiympäristössä sekä historiallisen rakennuksen saneeraus kiinteistöä kunnioittaen 

Hanke kesti noin kolme vuotta. Pääosa uudistuksesta oli valmis vuonna 2019, ja tammikuussa 2022 viimeisteltiin ravintola Plevnan osuus. Työmaalla työskenteli parhaimmillaan yli 30 henkilöä mukaan lukien asentajat, projektinjohto ja valvojat.