Näin tuotamme jäähdytystä

Tampere on maantieteelliseltä sijainniltaan poikkeuksellisen hyvä jäähdytyksen näkökulmasta. Tiiviisti rakennetun kaupungin keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä on suuria syvänteitä etenkin Näsijärven puolella.

Tampereella kaukojäähdytyksen ensisijainen jäähdytysenergian lähde on Näsinselän syvänne, josta viileää vettä pumpataan Kaupinojan järvijäähdytyslaitokselle. Kaupinojalta kylmäenergia pumpataan eteenpäin erillisessä kaukojäähdytysverkostossa keskustan asiakaskiinteistöille. Suurimman osan vuodesta syvänteen lämpötila pysyy riittävän alhaisena mahdollistaen vapaajäähdytyksen. Kesän aikana veden lämpötila kuitenkin nousee syvänteessäkin, jolloin kaukojäähdytysverkoston veden viilentämiseen käytetään myös jonkin verran sähköenergiaa. Vuonna 2017 sähköenergian osuus kokonaistuotannosta oli noin 15 prosenttia. Kaukojäähdytyksen tuotannossa käytetään ainoastaan vihreätä sähköä. Näin ollen Tampereella kaukojäähdytyksen voidaan sanoa olevan täysin päästötöntä.

 

Jäähdytys

Kaukojäähdytyksen hiilidioksidipäästöt: 0g/kWh