Mukavan viileää ympäri vuoden

Kaukojäähdytys on ympäristöystävällistä jäähdytystä suoraan Näsijärven syvänteistä. Se perustuu jäähdytystekniikkaan, jolla järviveden viileyttä jaetaan putkiston välityksellä kiinteistöihin. Tampereen Sähkölaitos on Suomen ja Euroopan suurin järvivedellä tuotetun jäähdytyksen toimittaja. Jäähdytysverkkomme kattaa laajasti Tampereen keskustan alueen ja sitä laajennetaan jatkuvasti. 

Kaukojäähdytys on kokonaisedullinen, vaivaton ja luotettava jäähdytysratkaisu. Se pienentää sähkönkulutusta ja ympäristön kuormitusta merkittävästi verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin. Yhtä merkittävästi se nostaa kiinteistön arvoa ja käytettävyyttä. Kaukojäähdytys on asukkaille ja yrityksille vastuullinen valinta – se ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Sen asentaminen on järkevää esimerkiksi taloyhtiön putkiremontin yhteydessä. Uusissa taloyhtiöissä asia kannattaa huomioida jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

  • Ei perinteisten jäähdytyskoneiden aiheuttamaa tärinää ja runkoääniä
  • Säästää tilaa - jäähdytyskoneille aiemmin varatut tilat vapautuvat muuhun käyttöön
  • Vähäinen huolto- ja kunnossapitotarve 
  • Ei lauhdutusyksiköitä rakennuksen ulkopuolelle