Energiamentori -palvelu räätälöidään yrityksellesi

Energiamentori -palvelussa suunnitellaan yhdessä asiantuntijoidemme kanssa juuri sinun kiinteistöillesi sopivat ratkaisut. Räätälöidyllä kokonaisuudella parannetaan kiinteistön energiatehokkuutta toimitiloissa käyttöolosuhteista tinkimättä. Saatavilla on kolme erilaista palvelutasoa, josta voit valita itsellesi sopivan.

Aluksi energiakatselmuksessa selvitetään energiankäytön nykytilanne ja energian säästämisen potentiaali. Asiakkaan kanssa sovitaan yhdessä energian käytölle tavoitteet, joilla pyritään määrätietoisesti ja järjestelmällisesti vaikuttamaan kiinteistön energiankulutukseen. Johdamme yhdessä sovittujen toimenpiteiden toteutusta ja raportoimme tuloksista.

Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on säästää energiaa sekä pienentää kiinteistön hiilijalanjälkeä, ja tätä kautta säästää myös kustannuksissa. Käytännössä energiatehokkuus tarkoittaa muun muassa laitteiden säätöjen tarkastamista ja asettamista sopivalle tasolle.

Huolehdimme puolestasi energiatehokkuuslain velvoitteista sekä energiatehokkuussopimukseen liittyvistä tehtävistä.

Nimetty energia-asiantuntija palveluksessanne

Yritykselle nimetään Sähkölaitoksen toimesta energia-asiantuntija, joka on tukenanne koko yhteistyön ajan. Energia-asiantuntijan toimenkuva ja palvelusisältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeeseen ja toiminnalle asetettavat tavoitteet sovitaan yhdessä. Asiantuntija tukee asiakkaan energiajohtamisprosesseja ja mahdollistaa täyden hyödyn saavuttamisen yhteistyöstä.

Toimenkuvaan voi kuulua mm.

  • Ajantasaisen palautteen antaminen energian käytöstä ja tehokkuuden kehittymisestä
  • Auttaa kiinteistöihin saamaan halutut olosuhteet optimaalisella energiakulutuksella
  • Asiakkaan energiatehokkuuden varmistaminen ja energiatehokkuussopimukseen liittyvät tehtävät 
  • Auttaa asiakasta hankkimaan energiaa oikealla hinnalla
  • Uusien energiaratkaisujen kartoitus ja suunnittelun tukeminen
  • Asiakkaan oman henkilökunnan auttaminen ja kouluttaminen, jotta he voivat kehittyä energiahallinnan tehtävissä

 

 

Kiinteistön energiankulutusseuranta tehostaa ylläpitoa

Energiamentori -palveluun sisältyy energiahallintasovellus, joka kokoaa kaiken energiatiedon kiinteistöstäsi yhteen visuaaliseen näkymään. Sovellus tehostaa kiinteistöjohtamista ja sen avulla pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan energiansäästötoimenpiteiden tehokkuutta eri osa-alueilla. Tarpeen vaatiessa myös muita datalähteitä, analytiikkapalveluita ja selvityksiä voidaan hyödyntää.