Aurinkopuiston sijainti

Tarasten aurinkopuisto sijaitsee Tarastenjärvellä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelylaitoksen käytöstä poistetun, maisemoidun jäteauman etelärinteessä. Paneeliston läheisyyteen ei ole pääsyä, mutta sen näkee Tammervoiman hyötyvoimalan läheltä tai jätteenkäsittelylaitoksen pihasta.