Myymämme sähkön alkuperä

Myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2018 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 90 % tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Loput, noin 10 % tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassamme.

Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2018 oli:

- Uusiutuvat energialähteet 62,2 %
- Ydinvoima 19,0 %
- Turve ja fossiiliset energialähteet 18,8 %

Ostimme myydyn sähkön kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,52 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 119,70 g/kWh.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja alkuperätakuusta ja jäännösjakauman laskennasta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan yrityssopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

Miten varmistamme, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

Olemme todentaneet kotitalouksille ja pienyrityksille myymänsä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä.

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.