Myymämme sähkön alkuperä

Myimme kuluttajille ja pienyritysasiakkaille vuonna 2016 lähes kokonaisuudessaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Noin 96 % tuotettiin joko vedellä, tuulella tai puuperäisillä polttoaineilla. Noin 4% tuotettiin sekajätteellä Tammervoiman hyötyvoimalassa.

Kun otetaan huomioon myös suuryrityksille myymämme sähkö, kokonaisenergialähteiden jakauma vuonna 2016 oli:

- Uusiutuvat energialähteet 62,6 %
- Ydinvoima 17,9 %
- Turve ja fossiiliset energialähteet 19,5 %

Ostimme myydyn sähkön vuonna 2016 kokonaisuudessaan NordPool -sähköpörssistä.

Sähkölaitoksella ei ole ydinvoimaosuuksia ydinvoimaloista. Pieni osa suuryrityksille myytävästä sähköpörssistä ostetusta sähköstä on tuotettu ydinvoimalla. Tätä osuutta vastaavan käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,51 mg/kWh. Myymämme sähkön tuotannosta aiheutui hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 118,42 g/kWh.

Muun kuin uusiutuvilla energialähteillä myydyn sähkön osalta alkuperäjakauman ja päästöjen laskennassa on käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumaa. Lisätietoja jäännösjakauman laskennasta.

Alkuperätakuulla yritysasiakkaillemme myyty sähkö on tuotettu kokonaisuudessaan sopimuksessa mainitulla energiamuodolla.

Miten varmistamme, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä?

Olemme todentaneet kotitalouksille ja pienyrityksille myymänsä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla. Alkuperätakuujärjestelmää ylläpitää Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy, ja sen valvojana toimii Energiavirasto.

Energiayhtiöt velvoitetaan ilmoittamaan eri tuotantotavoilla verkkoon tuotetun sähkön määrän, ja sen perusteella pystytään selvittämään sähkön alkuperä.

Sähkönmyyjät puolestaan ostavat alkuperätakuita myymänsä sähkön verran. Näin varmistutaan siitä, että myyty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, ja että uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain sen verran, kuin sitä on sähköverkkoon tuotettu.

 Kuluttaja- ja pienyritysasiakkaiden energialähdejakauma vuonna 2016