Siistisähkö

Siistisähkö on siistiä uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa. Se on tuotettu kokonaisuudessaan tuulivoimalla, vesivoimalla tai metsien hakkuista ylijääneellä puuaineksella. 

Siistisähkö-sopimus on vakaa ja huoleton valinta, jos et halua sitoutua määräaikaisiin sopimuksiin. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Siistisähkö-sopimus ei kerrytä Bonusta.

Todennamme kaiken kotitalouksille ja pienyrityksille myymämme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla, joita Energiavirasto valvoo.