Lähisähkö puu

Puulla tuotettu Lähisähkö on peräisin Tampereen Naistenlahden voimalaitoksesta. Lähisähkö on jalostettu pääasiassa paikallisten metsien hakkuutähteistä. Puu on energialähteenä uusiutuva ja ympäristöystävällinen, eikä lisää kasvihuonepäästöjä.

Sopimus on määräaikainen 31.7.2024 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana.

 

    

Lähisähkö puu on tarkoitettu asiakkaille, joiden sähkön vuosikulutus on alle 100 000 kWh.

Todennamme kaiken kotitalouksille ja pienyrityksille myymämme uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön virallisilla alkuperätakuilla, joita Energiavirasto valvoo.

Mikäli poikkeustilanteessa voimalaitoksemme ei pysty tuottamaan sähköä suunnitellun mukaisesti, voi osa Lähisähköstä olla tuotettu muulla suomalaisella uusiutuvalla energialähteellä (vesi, tuuli).

Alla olevasta kuvasta näet, miltä alueelta Lähisähkö puun hakkuutähteet kerätään. 

 

 

S-bonus ​Tästä sähkösopimuksesta saat lisäksi Osuuskaupan asiakasomistajana Bonusta jopa 5%.