Vierimetsänhoitoa ja puuston raivausta

29.10.2019 kello 07.55

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy suorittaa vierimetsänhoitoa ja raivaa puustoa Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella talven ja kevään aikana sähkönjakelun turvaamiseksi.

Sähköjohtojen vierimetsien hoidolla pyrimme vähentämään lumikuorman aiheuttamia vahinkoja. Työssä käsitellään 20 kV ilmajohtoverkon johtokatujen reunavyöhykkeitä, joista harvennetaan ja poistetaan ylitiheää nuorta metsää, pääosin lehtipuita.

Vierimetsänhoito 1.12.2019 - 31.4.2020 suoritetaan alueilla:

  • Viitapohja, Pulesjärvi, Pehkusuontie ja Peuranta

Näillä alueilla pyydämme vierimetsänhoitoon erikseen luvan maanomistajalta lähettämällä kirjeet kaikille, joita vierimetsänhoito koskee.

Tavanomainen puuston raivaus 1.12.2019 - 31.5.2020 suoritetaan alueilla:

  • Teiskossa raivataan ja oksitaan 0,4 kV:n johtoaukot sekä 20 kV:n johtokadut seuraavilla alueilla: Viitapohja, Hanhilahti, Savo, Paarlahdentie, Pohtola, Peurantajärvi ja Pulesjärvi
  • 20 kV:n johtokadut raivataan ja oksitaan alueilla Maurinkylä, Ojala, Toimela ja Niihama
  • 0,4 kV:n johtoaukot raivataan alueilla Nikkilänniemi, Nuoliala, Killo, Rautaharkko, Nirva, Veisu ja Viiala

 

Raivaus aloitetaan Teiskosta 20 kV:n johtokatujen raivauksella

Raivaustoimenpiteet perustuvat Sähköturvallisuusmääräyksiin. Raivattaessa otetaan huomioon puuston kasvuvara. Poistamme 20 kV:n avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta myös pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita. Ne saattavat voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa sähkökatkoja sekä vahinkoa johdolle. Puustoa karsitaan tarvittaessa myös piha-alueilta. Raivattava puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattaviksi ja käytettäviksi.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa ja toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti toimenpiteisiin. Raivauksen tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, puh. 050 320 9780
  • Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 020 6303 601

 

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY
Käyttöyksikkö