Johtoaukeiden reunojen raivaus

13.09.2017 kello 15.59

Ylipitkät puut voimajohtojen johtoaukeiden reunavyöhykkeillä ovat uhka voimajohdoille ja siten sähkönsiirron toimitusvarmuudelle.

Tampereen Sähköverkko Oy teettää hakkuutyön voimajohtojen reunavyöhykkeiden ylipitkille puille välillä Kangasala - Alasjärvi sekä Kangasala - Hervanta - Rautaharkko. Työn tekee EltelNetworks Oy.

Reunavyöhykkeiden hakkuista on sovittu maanomistajien kanssa. Hakkuiden ansiosta saadaan voimajohtojen alue puuvarmaksi pitkälle tulevaisuuteen. Puiden poistot tehdään loppuvuoden 2017 aikana.

Aiheet: Sähköverkko