Hervannan ja Lahdesjärven välinen latu jää tauolle tänä talvena

25.11.2019 kello 13.07

Tampereen Sähköverkko, Fingrid ja Elenia uudistavat 16 kilometrin voimajohtoa Tampereen ja Kangasalan välillä. Kun voimajohto lähes 70 vuotta sitten alun perin rakennettiin, sen alle muodostui useita lenkkipolkuja pitkin matkaa. Esimerkiksi Hervannan ja Lahdesjärven välisellä osuudella on Tampereen kaupungin liikuntatoimi pitänyt hiihtolatua. Se on istunut hyvin voimajohdon muodostamaan aukkoon ja on ollut suosittu liikuntareitti. Nyt 50-luvulla rakennettu johto on aika uusia, jonka vuoksi johtoreitillä kulkenutta latua ei voida avata tänä talvena.

Vanha voimajohto puretaan ja uusi rakennetaan nykyiselle johtoaukealle. Johdon 88 suurta voimajohtopylvästä rakennetaan uudelleen perustuksista lähtien. Linjan siirtokapasiteetti tulee tuplaantumaan, kun projekti valmistuu vuoden kuluttua. Tällä turvataan toimitusvarma, laadukas sähkönsiirto Tampereen ja kantaverkon välillä tuleviksi vuosikymmeniksi.

Voimajohdon rakentamisaikataulu on tiukka: perustustöitä, pylväiden kasausta, pystytystä ja johdintöitä tehdään läpi vuoden. Projektissa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon voimajohdon alla kulkevien kuntopolkujen käyttäjät. Sulan maan aikaan tämä on helpompaa, kun työmaiden ohi pystytään siirtymään muita reittejä pitkin, mutta tulevalla hiihtokaudella se ei Hervannan ja Lahdesjärven välillä ole mahdollista.

- Tuolla välillä on perustuksia, joita ei pystytä tekemään muulloin kuin maan ollessa jäässä. Tällä rakentamisjärjestyksellä voimme kuitenkin säilyttää Hervannan ja Vehmaisten Kisapirtin välisen hiihtoreitin käytettävyyden, kertoo projektipäällikkö Timo Hakkarainen Tampereen Sähköverkosta.

Kuntoreittien käyttö on hankkeen kannalta välttämätöntä pylväspaikoille pääsemiseksi ja siihen on oikeus myös lunastusluvan kautta.

- Olemme pahoillamme, mutta sekä liikkujien turvallisuuden että työmaaliikenteen sujuvuuden kannalta ei ole mahdollista pitää avoinna hiihtolatua tällä osuudella työskentelyn aikana. Reitti tullaan auraamaan ja hiekoittamaan, jotta työmaalla on mahdollista kulkea. Työssä tarvitaan mm. betonipumppuja ja mobiilinostureita, jotka tarvitsevat hiekoitetun kulkureitin.

Rakennustöiden jälkeen johtoreitti on käytettävissä latupohjana voimajohdon osalta taas vuosikymmeniä.

 

Aiheet: Voimajohto