Työmaakartta

Kaupungin kehittyessä myös sähkönjakeluverkko vaatii jatkuvaa kehittämistä. Näin varmistetaan sähkönjakelun toimivuus ja pyritään vähentämään sähkökatkojen määrää sekä kestoa.

Oheiselta kartalta voit seurata missä parannamme sähköverkkoa juuri nyt.

Kartan alla on vielä tietoa talven ja kevään 2021-2022 vierimetsänhoidosta ja puuston raivauksesta.

Valitsemalla työmaan voit antaa myös palautetta.

Vierimetsänhoitoa ja puuston raivausta sähkönjakelun turvaamiseksi

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy suorittaa vierimetsänhoitoa ja raivaa puustoa Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella talven ja kevään aikana. Vieri-metsänhoidossa 20 kV:n ilmajohtoverkon johtokatujen reunavyöhykkeiltä harvennetaan ja poistetaan ylitiheää nuorta metsää, pääosin lehtipuita. Näin vähennämme myös lumikuorman aiheuttamia vahinkoja sähköverkolle.

Vierimetsänhoito suoritetaan Teiskossa 1.1.2023 - 31.5.2023 alueilla Sääksniemi, Niemi-Kartano, Tervaoja, Eerolansuora, Lumoja, Päiväjärvi ja Kukonjärvi. Kaupunkialueella: Toimela, Niihama ja Luhtaa. Pyydämme luvat maanomistajilta lähettämällä kirjeet kaikille, joita tämän alueen vierimetsänhoito koskee

Tavanomainen puuston raivaus 1.12.2022-31.5.2023:

  • Raivaus aloitetaan Teiskosta 20 kV:n johtokatujen raivauksella Kämmeneniemi, Kuuslahti, Kääniemi, Taulakylä ja Toijakylä alueilla. Lisäksi oksitaan 0,4 kV:n johtoaukot.
  • Ojalan, Maurinkylän, Luhtaan ja Niihaman alueilla raivataan ja oksitaan 20 kV:n johtokadut.
  • Niihaman, Luhtaan, Kissanmaan, Takahuhdin, Pappilan ja Järvensivun alueilla raivataan 0,4 kV:n johtoaukot

Raivaustoimenpiteet perustuvat Sähköturvallisuusmääräyksiin. Raivattaessa otetaan huomioon puuston kasvuvara. Poistamme 20 kV:n avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta myös pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita. Ne saattavat voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa sähkökatkoja sekä vahinkoa johdolle. Puustoa karsitaan tarvittaessa myös piha-alueilta. Raivattava puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattaviksi ja käytettäviksi.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa ja toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti toimenpiteisiin. Raivauksen tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Raivaustoimenpiteet perustuvat Sähköturvallisuusmääräyksiin.  

Lisätietoja:

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, Tiia Tissari, puh. 050 320 9780
Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 020 630 3601