Työmaakartta

Kaupungin kehittyessä myös sähkönjakeluverkko vaatii jatkuvaa kehittämistä. Näin varmistetaan sähkönjakelun toimivuus ja pyritään vähentämään sähkökatkojen määrää sekä kestoa.

Oheiselta kartalta voit seurata missä parannamme sähköverkkoa juuri nyt.

Kartan alla on vielä tietoa talven ja kevään 2021-2022 vierimetsänhoidosta ja puuston raivauksesta.

Alla voit antaa palautetta työmaistamme.

Kesäarvonta

Kesällä 2022 työmaapalautetta antaneiden kesken arvotaan kaksi upeaa Xiaomi Mi Scooter 3-sähköpotkulautaa. Kilpailuajat ovat 4.-17.7. ja 8.-21.8.2022. Arvonnan säännöt

Toimi seuraavasti 

  • Valitse kartasta haluttu työmaa
  • Klikkaa avautuvasta ikkunasta 'Anna palautetta'
  • Kun olet lähettänyt vastauksesi, klikkaa esille tulevalta Kiitos palautteesta-sivulta kohtaa 'Osallistu arvontaan' ja jätä yhteystietosi. Voit jättää palautetta myös ilman arvontaan osallistumista.

Vierimetsänhoitoa ja puuston raivausta sähkönjakelun turvaamiseksi

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy suorittaa vierimetsänhoitoa ja raivaa puustoa Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella talven ja kevään 2022 aikana.

Vierimetsänhoito tehdään tammikuun 2022 aikana alueilla Matinlahdentie, Merujärvi ja Ruskontie. Pyydämme luvat alueen maanomistajilta kirjeitse. Vierimetsänhoidossa 20 kV:n ilmajohtoverkon johtokatujen reunavyöhykkeiltä harvennetaan ja poistetaan ylitiheää nuorta metsää, pääosin lehtipuita. Näin vähennämme lumikuorman aiheuttamia vahinkoja sähköverkolle.

Puuston raivaus 1.12.2021-31.5.2022:

  • Savisuo, Vääräjärvi, Eerolansuora, Kolunkylä, Päiväjärvi, Kartano, Vattula ja Sääksniemi - 20 kV:n johtokatujen raivausta ja 0,4 kV:n johtoaukkojen karsimista
  • Uusi-Eurooppa, Oivio, Matinlahdentie, Merujärvi ja Ruskontie - raivataan ja karsitaan 20 kV:n johtokadut
  • Nattari, Kiveliö, Tasanne, Ojala, Hankkio - karsitaan 0,4 kV:n johtoaukot

 

Raivattaessa otetaan huomioon puuston kasvuvara. Poistamme 20 kV:n avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta myös pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita. Ne saattavat voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa sähkökatkoja sekä vahinkoa johdolle. Puustoa karsitaan tarvittaessa myös piha-alueilta. Raivattava puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattaviksi ja käytettäviksi.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa ja toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti toimenpiteisiin. Raivauksen tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu. Raivaustoimenpiteet perustuvat Sähköturvallisuusmääräyksiin.  

Lisätietoja:

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, puh. 050 320 9780
Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 020 6303 601