Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella.

Tampereen Sähköverkko vastaa sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme sähköliittymiä, joihin siirretään sähköenergiaa jakeluverkon avulla. Hoidamme asiakkaidemme sähköenergian mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille.

Vaikka kilpailuttaisitkin sähkösopimuksesi, sähkönsiirto tulee aina paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä. Toimitusvelvollinen myyjä on Tampereella on Tampereen Sähkölaitos Oy.

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja Energiaviraston valvomaa

Sähkön siirrosta vastaa se verkkoyhtiö, jonka alueella asiakas asuu. Asiakas maksaa siirto- ja liittymismaksuissa verkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja. Sähkön siirto- ja liittymismaksujen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Tutustu tästä: Tampereen Sähköverkko Oy - Syrjimättömyysohjelman raportti - 2015.