Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella, vastaten sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Toimitamme asiakkaillemme sähköliittymiä, joihin sähköenergiaa siirretään jakeluverkon avulla, sekä hoidamme asiakkaidemme sähköenergian mittauksen ja välitämme mittarilukemat sähkönmyyjille.

Vaikka kilpailuttaisitkin sähkösopimuksesi, sähkönsiirto tulee aina paikalliselta sähköverkko-yhtiöltä. Toimitusvelvollinen myyjä Tampereella on Tampereen Sähkölaitos Oy.

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja Energiaviraston valvomaa

Sähkön siirrosta vastaa se verkkoyhtiö, jonka alueella asiakas asuu. Asiakas maksaa siirto- ja liittymismaksuissa verkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja. Sähkön siirto- ja liittymismaksujen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkön jakeluverkkoliiketoiminta on lailla säädettyä, luvanvaraista, luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin.

Sähkömarkkinalain perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan verkonhaltijan, jolla on vähintään 50 000 asiakasta, tulee laatia ohjelma toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että verkonhaltija toteuttaa lain 3 ja 4 luvussa tarkoitetut velvoitteensa syrjimättömästi.

Tutustu alla Tampereen Sähköverkko Oy:n avainlukuihin, toimenpideohjelmaan ja tämän toteutumiseen vuoden 2018 osalta.

Tampereen Sähköverkko Oy - Avainluvut 2019-2021

Tampereen Sähköverkko Oy - Syrjimättömyysohjelman raportti - 2022

Tampereen Sähköverkko Oy - Toimenpideohjelma syrjimättömyyden varmistamiseksi 1.8.2018 alkaen.