Vanha voimajohto

Palaamme historiikkien kertomuksiin voimalinjasta: Vuoteen 1938 saakka Tampereen voimalaitokset toimivat saarekkeena ja olivat yhteydessä vain Nokian ja Äetsän voimalaitoksiin. Vuonna 1938 Tampere liittyi kantaverkkoon, kun Valkeakosken suunnasta tuli Imatran Voiman sähkölinja Rukkamäkeen eli nykyiselle Rautaharkon päämuuntoasemalle. Sieltä rakennettiin maakaapeliyhteys Ratinan höyryvoimalaitokselle. Vuonna 1945 Sähkölaitoksella oli noin 24 500 asiakasta.

Rautaharkon yhteydet kantaverkkoon vahvistuivat, kun sinne saatiin vuonna 1953 toinen 110 kV yhteys pohjoisesta Mäntän suunnasta. Imatran Voima rakensi 110 kV siirtoyhteyden välille Orivesi-Kangasala-Tampere. Sähkölaitos rakensi siirtojohdon liittämistä varten tarpeellisen kojeiston Rautaharkon muuntoasemalla. Pohjoisen suurjänniteyhteys saatiin Tampereelle 1953. Se paransi merkittävästi ostosähkön toimitusvarmuutta Tampereelle.

Syksyllä 1956 asennettiin öljykaapeli Rautaharkon ja Ratinan välille. Kaapeli oli Suomen ensimmäinen 110 kilovoltin maakaapeli. Kylmien ilmojen takia kaapelia oli laskun ajan pakko lämmittää. Paikalla sattui myös työtapaturma, jonka vuoksi kolme kuorma-auton ruhjomaa kaapelinlaskijaa jouduttiin viemään sairaalahoitoon.