Tekniset tiedot

Vanha voimajohto korvataan nykyisin käytettävällä pylväsrakenteella. Voimajohdolla käytetään 15-30 metriä korkeita, ristikkorakenteisia, vapaastiseisovia pylväitä, joihin asennetaan kahdet osajohtimet jokaista vaihetta kohti. Pylväitä koko voimajohdolle rakennetaan 88 kappaletta.

Jos linjan vetäisi kuten ennen, 87 pylvästä riittäisi. Sulkavuoren lähellä linjaan tullaan tekemään pieni mutka alueen lepakoiden suojelemiseksi. Lepakoiden suojelun vuoksi pystytetään pylväs numero 73. Jokainen pylväs töineen maksaa kymmeniä tuhansia euroja.

Pylväsvälien pituus vaihtelee välillä 200-350 metriä. Voimajohtojen vaatimat johtoaukeat eivät levene nykyisestä, vaikka voimajohtorakenteiden korkeus kasvaakin nykyisestä enintään 13 metriä.

Kuva johtoalueesta reuna-alueineen