Täällä rakennetaan nyt

Joulukuun 19. päivä 2019: Olemme saaneet valmiiksi Lahdesjärvi-Rautaharkko välille uuden 110 kV:n voimajohdon, joka liitetään Fingridiltä ostettavaan Kangasala-Lahdesjärvi -linjaan. Tämä voimajohto otetaan käyttöön huomenna perjantaina 20.12.
Alkuvuodesta 2020 alkaa keskeytys Hervanta-Rautaharkko välillä. Vanha johto puretaan ja uutta aletaan rakentaa vanhan johdon tilalle. Tämän välin rakentaminen on aikataulutettu siten, että voimajohto on valmiina 17.4.2020.

Elokuun 16. päivä 2019: Ensimmäiset uusien pylväiden perustustyöt lähtivät reippaasti käyntiin viime viikolla eli viikolla 32. Niitä tehdään Lahdesjärvi-Rautaharkko välillä. Pylväskaivannot on merkitty työmaa-aidoin ja niitä näkyy esimerkiksi Sulkavuoren kohdalla. Työmaateiden tekeminen on käynnissä Lahdesjärvi-Rautaharkko välin saneerattavalla osuudella. 

Heinäkuun 19. päivä 2019: Työmaateitä rakennetaan Lahdesjärven ja Rautaharkon välillä. Tiet siistitään pois projektin päätyttyä.

Heinäkuun 11. päivä 2019: Nyt ovat menossa linjan raivaukset Lahdesjärveltä kohti Hervantaa. Poistamme linjan alta rehottavaa kasvustoa ja siistimme tulevia pylväiden perustusten paikkoja.

Toukokuun 29. päivä 2019 tilanne on se, että puunkaato on tehty Lahdesjärvi-Rautaharkko eteläisen linjan osalta. Enää on puunkorjuuta jäljellä, joten työ on edennyt hyvin aikataulussaan.

Pylväiden perustustyöt aloitetaan heinäkuun aikana samalla Lahdesjärvi-Rautaharkko -linjalla. Sen jälkeen perustustyöt jatkuvat välillä Lahdesjärvi-Hervanta.

Huhtikuun 23. päivä 2019 alkoi mittava suunnittelu näkyä maastossa: Pirkanmaan verkostopalvelu alkoi raivata uutta linjaa Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. 

Linja on kuvan eteläisempi linja Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. Nykyinen Rautaharkko-Lahdesjärvi -linja (pohjoisempi) uusitaan myös hankkeen aikana.