Täällä rakennetaan nyt

 

Toukokuun 29. päivä 2019 tilanne on se, että puunkaato on tehty Lahdesjärvi-Rautaharkko eteläisen linjan osalta. Enää on puunkorjuuta jäljellä, joten työ on edennyt hyvin aikataulussaan.

Pylväiden perustustyöt aloitetaan heinäkuun aikana samalla Lahdesjärvi-Rautaharkko -linjalla. Sen jälkeen perustustyöt jatkuvat välillä Lahdesjärvi-Hervanta.

Huhtikuun 23. päivä 2019 alkoi mittava suunnittelu näkyä maastossa: Pirkanmaan verkostopalvelu alkoi raivata uutta linjaa Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. 

Linja on kuvan eteläisempi linja Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. Nykyinen Rautaharkko-Lahdesjärvi -linja (pohjoisempi) uusitaan myös hankkeen aikana.