Täällä rakennetaan nyt

Elokuun 11. päivä 2020:

Tänään otettiin käyttöön Kangasala-Hervanta voimajohto, joten Tampere saa nyt sähkönsä Kangasalta kahta eri yhteyttä pitkin.

Seuraavaksi tehdään johtomuutoksia Lentolassa, jonka jälkeen siirrytään uusimaan Elenian Kangasala-Vatiala-Lentola -yhteyttä. Samalla rakennetaan Tampereen Sähköverkolle uusi Kangasala-Rautaharkko -yhteys. Myös Fingridin Kangasala-Multisilta johto yhdistetään Lahdesjärvellä lopulliseen muotoonsa heti kun työryhmä sinne ehtii.

Jälkitöitä eli siivousta ja työmaateiden purkuja tehdään valmistuneilla osuuksilla vielä jonkin aikaa, joten pyydämme edelleen kärsivällisyyttä ulkoilijoilta, jotta työ saadaan turvallisesti tehtyä loppuun ja reitit palautettua kuntoon.

 

Toukokuun 5. päivä 2020:

Voimajohtotyömaan työt siirtyvät pääosin Hervannan ja Lentolan väliin. Kangasala-Hervanta voimajohto on tänään maadoitettu asemien päistä ja annettu purkulupa urakoitsijalle.

Hervanta-Rautaharkko voimajohto on otettu käyttöön 4.5.2020 ja Hervannan sähköasema saa jo sähkönsä juuri valmistunutta voimajohtoa pitkin Rautaharkon suunnalta. Kun viimeiset vanhojen pylväiden perustusten purkamiset saadaan tehtyä ja paikat siivottua, on Hervanta-Rautaharkko väli valmis ja lenkkipoluilla on taas turvallista liikkua.

Huhtikuun 3. päivä 2020:

Tampere-Kangasala-voimajohtotyömaalla tehdään johdintöitä ma 6.4. lähtien kolmen viikon ajan. Työturvallisuuden ja ulkopuolisten turvallisuuden varmistamiseksi suljemme ulkoilureitit ohessa olevan karttakuvan mukaisesti. Asetamme punaisella merkittyihin kohtiin sulkuaidat ja niihin kiinnitetään työmaakyltit. Aidat avataan viikonlopuiksi, kun emme alueella työskentele.

Suoritamme myös johdinliitosräjäytyksiä Lahdesjärven päässä. Työstä aiheutuu yksittäisiä kovia pamauksia. Ne ilmoitetaan hätäkeskukseen, mutta nyt jo siis tiedoksi tämä, jos Lahdesjärven suunnalla paukkuu.

Maaliskuun 23. päivä 2020:

Voimajohdon perustukset Rautaharkon ja Hervannan välillä ovat pieniä viimeistelyjä vaille valmiit. Pylväät tuolla välillä ovat pystyssä lukuun ottamatta kahdeksaa pylvästä Hervannan päässä. Niiden nostot tehdään huhtikuun alkuun mennessä. Johdintyöt aloitettiin Rautaharkon päästä ja johtimet ovat jo vedettyinä Lahdesjärvelle asti.

Työt jatkuvat perustusten osalta kovaa vauhtia Hervannasta Lentolan suuntaan. Hervannan ja Kangasalan välillä on pylväitä kasattu tuleville pylväspaikoille. Lentolasta Kisapirtin suuntaan kulkeva ulkoilureitti merkitään työmaa-alueeksi siellä alkavien töiden takia.

Koronavirustilanne aiheuttaa hieman haasteita, koska pylväät tulevat Kiinasta Wuhanin alueella olevalta tehtaalta, joka on ollut suljettuna. Nyt tehdas on taas toiminnassa. Portugalilaiset pylväiden kasaajat on käsketty takaisin kotimaahansa ainakin toistaiseksi. Johdinvetotyöt, perustusten teot ja pylväiden nostot jatkuvat suomalaisten yritysten voimin normaalisti.

Kuntopolut ovat valitettavasti työmaaliikenteen vuoksi nyt osin huonossa kunnossa. Teemme kuitenkin parhaamme, jotta ne olisivat työn ajan joltisessakin kunnossa ja työmaan päättyessä kyseisellä osuudella ne saatetaan entistä ehompaan kuntoon. Liikkujat ovat olleet ilahduttavan ymmärtäväisiä työstä aiheutuneeseen haittaan ja haluammekin kiittää kaikkia, joiden arkea olemme osaltamme työmaalla joutuneet häiritsemään.

Tammikuun 27. päivä 2020:

Tampereelle tulee jo sähköä joulukuussa käyttöön otettua voimajohtoa Kangasala-Rautaharkko pitkin. Se on yksi osa 16 kilometriä pitkää Tampere - Kangasala reittiä.

Tällä hetkellä työn alla on Hervanta-Rautaharkko välin saneeraus, jossa johtimet on jo purettu ja vanhoja pylväitä puretaan paraikaa. Uudet pylväät on saatu pääosin jo kasattua tuleville pylväspaikoille odottamaan ja perustustyöt ovat myös käynnissä. Töitä tekee kolme tehokasta työryhmää yhtaikaa. Hervanta-Rautaharkko väli on tarkoitus saada käyttöön eli sähköistettyä huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Hervannasta Kangasalan suuntaan (Lentolaan) kulkevalle reitille on aloitettu viemään uusien pylväiden osia ja pylväitä päästään pian kasaamaan. Materiaalin vienti pylväspaikoille aiheuttaa työmaaliikennettä, jota kuntopoluilla liikkuvien toivotaan kohtaavan varovaisuutta noudattaen. Liikennettä on ainakin Kisapirtin läheisyydessä olevilla kuntopoluilla. Pahoittelut häiriöistä!

Johdintyöt moottoritien ylitse ovat sujuneet tähän mennessä hienosti. Ne on tehty yöaikaan, jotta liikenteelle on mahdollisimman vähän häiriötä. Projekti on sujunut turvallisesti ilman työtapaturmia ja aikataulussa on pysytty!

Joulukuun 19. päivä 2019: Olemme saaneet valmiiksi Lahdesjärvi-Rautaharkko välille uuden 110 kV:n voimajohdon, joka liitetään Fingridiltä ostettavaan Kangasala-Lahdesjärvi -linjaan. Tämä voimajohto otetaan käyttöön huomenna perjantaina 20.12.
Alkuvuodesta 2020 alkaa keskeytys Hervanta-Rautaharkko välillä. Vanha johto puretaan ja uutta aletaan rakentaa vanhan johdon tilalle. Tämän välin rakentaminen on aikataulutettu siten, että voimajohto on valmiina 17.4.2020.

Elokuun 16. päivä 2019: Ensimmäiset uusien pylväiden perustustyöt lähtivät reippaasti käyntiin viime viikolla eli viikolla 32. Niitä tehdään Lahdesjärvi-Rautaharkko välillä. Pylväskaivannot on merkitty työmaa-aidoin ja niitä näkyy esimerkiksi Sulkavuoren kohdalla. Työmaateiden tekeminen on käynnissä Lahdesjärvi-Rautaharkko välin saneerattavalla osuudella. 

Heinäkuun 19. päivä 2019: Työmaateitä rakennetaan Lahdesjärven ja Rautaharkon välillä. Tiet siistitään pois projektin päätyttyä.

Heinäkuun 11. päivä 2019: Nyt ovat menossa linjan raivaukset Lahdesjärveltä kohti Hervantaa. Poistamme linjan alta rehottavaa kasvustoa ja siistimme tulevia pylväiden perustusten paikkoja.

Toukokuun 29. päivä 2019 tilanne on se, että puunkaato on tehty Lahdesjärvi-Rautaharkko eteläisen linjan osalta. Enää on puunkorjuuta jäljellä, joten työ on edennyt hyvin aikataulussaan.

Pylväiden perustustyöt aloitetaan heinäkuun aikana samalla Lahdesjärvi-Rautaharkko -linjalla. Sen jälkeen perustustyöt jatkuvat välillä Lahdesjärvi-Hervanta.

Huhtikuun 23. päivä 2019 alkoi mittava suunnittelu näkyä maastossa: Pirkanmaan verkostopalvelu alkoi raivata uutta linjaa Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. 

Linja on kuvan eteläisempi linja Lahdesjärveltä Rautaharkkoon. Nykyinen Rautaharkko-Lahdesjärvi -linja (pohjoisempi) uusitaan myös hankkeen aikana.