Luonto ja ympäristö

Koko voimajohdon alueelle on tehty kattava ympäristöselvitys. Sen on tehnyt FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvityksessä käydään läpi alueen ympäristö useasta näkökulmasta.

Koiranputki. Kuvaaja: Roine Piirainen.