Johto-osuudet maastossa

Voimajohdon 16 kilometrin matka on jaettu pienempiin osuuksiin, joita rakennetaan vuorotellen ja osin limittäinkin. Eri johto-osuuksille rakennetaan samoihin pylväisiin Tampereen Sähköverkon voimajohdon kanssa myös Elenia Oy:n ja Fingrid Oyj:n voimajohtoja.