Sähköliittymähinnastot

Liittymismaksu tarkoittaa kertamaksua Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liittymisestä. Liittymismaksu sisältää yhden energiamittarin asennettuna uuden sähköliittymän käyttöpaikalle liittymän käyttöönoton yhteydessä.

Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualuetta on pääosin Tampere, mutta pienjännitelittymien lisäksi jakelualuetta on Tampereen rajojen läheisyydessä Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa oheisen kartan mukaisesti. Lue lisää pienjännitteliittymien liittymismaksuhinnastosta.

Sähköliittymän liittymismaksu määräytyy pääsulakekoon ja liittymän maantieteellisen sijainnin mukaan (vyöhyke).

 

Pienjänniteliittymien liittymismaksut vyöhykkeittäin

Hinnasto on voimassa taajamien asemakaava-alueilla ja osin niiden välittömässä läheisyydessä. Alueet on esitetty vyöhykekartassa (Kantakaupunki, Teiskon Polso, Teiskon Kämmenniemi). Hinnastoa ei sovelleta yleiskaava-, ranta-asemakaava- eikä vanhoilla rantakaava-alueilla.

Hinnasto on voimassa vyöhykkeen V1 ulkopuolella, kun sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys on enintään 400 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A.

Hinnasto on voimassa vyöhykkeiden V1 ja V2 ulkopuolella, kun sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys on enintään 600 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x50 A.