Sähköliittymähinnastot

Liittymismaksu tarkoittaa kertamaksua Tampereen Sähköverkko Oy:n jakeluverkkoon liittymisestä. Liittymismaksu sisältää energiamittaroinnin uuden sähköliittymän käyttöpaikalle liittymän käyttöönoton yhteydessä.

Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualuetta on pääosin Tampere, mutta lisäksi jakelualuetta on myös kaupungin rajojen läheisyydessä Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa oheisen kartan mukaisesti.

Sähköliittymän liittymismaksu määräytyy pääsulakekoon ja liittymän maantieteellisen sijainnin mukaan (vyöhykkeet V1, V1.1, V2, V3 ja V4).

 

Pienjänniteliittymien liittymismaksut vyöhykkeittäin alkaen 1.7.2022

Vyöhyke V1

Vyöhyke V1

Hinnasto on voimassa taajamien asemakaava-alueilla, osin niiden välittömässä läheisyydessä sekä liittymille, joiden sähkönkäyttöpaikan etäisyys < 50 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta. Alueet on esitetty vyöhykekartassa (Kantakaupunki, Teiskon Polso, Teiskon Kämmenniemi). Hinnastoa ei sovelleta yleiskaava-, ranta-asemakaava- eikä vanhoilla rantakaava-alueilla. Yleisillä alueilla sovelletaan hinnastoa V1.1.

Vyöhyke V1.1

Vyöhyke V1.1

Hinnasto on voimassa V1-alueilla, koskien yleisiä alueita, katuja, puistoja yms. alueita.

Vyöhyke V2

Vyöhyke V2

Hinnasto on voimassa vyöhykkeen V1 ulkopuolella, kun sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys on 51 - 400 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A.

Vyöhyke V3

Vyöhyke V3

Hinnasto on voimassa vyöhykkeiden V1 ja V2 ulkopuolella, kun sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys on 401 - 600 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A.

Vyöhyke V4

Vyöhyke V4

Hinnasto on voimassa vyöhykkeiden V1 - V3 ulkopuolella, kun sähkönkäyttöpaikan suoraan mitattu etäisyys on 601 - 800 m olemassa olevalta jakelumuuntamolta ja pääsulake enintään 3x63 A. Käytettävä liittymiskaapeli on oltava vähintään AX35.