Tuotteet ja hinnastot

Tampereen Sähköverkko Oy on jakeluverkon haltija, joka huolehtii sähkön siirrosta ja siihen liittyvistä palveluista Tampereen Sähköverkko Oy:n omistamissa sähköverkoissa. Sähköverkkoon kytkeytyminen edellyttää kirjallista liittymissopimusta, jolla liittyjä ja verkkoyhtiö sopivat liittymisestä verkkoon. Yleensä tontille tai yhtenäiselle alueella rakennetaan yksi sähköliittymä.

Sähköliittymällä voi olla useita sähkönkäyttöpaikkoja (mittareita). Sähköliittymän liittymismaksu määräytyy pääsulakekoon ja liittymän maantieteellisen sijainnin mukaan.

Maksut ovat korvausta sähkön siirtämisestä

Sähkönsiirtotuotteiden maksut ovat korvausta sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaan sähkönkäyttöpaikkaan. Asiakas saa siirtotuotteen mukaiset maksut maksamalla oikeuden käyttää sähkönkäyttöpaikastaan koko maan sähköverkkoa ja oikeuden päästä valtakunnalliselle sähkömarkkinapaikalle sähkömarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla. Sähkönsiirrossa noudatetaan verkkoyhtiön voimassa olevia liittymis- ja verkkopalveluehtoja.

Verkkopalveluhinnasto 1.7.2023 alkaen 

Verkkopalveluhinnasto 30.6.2023 asti

Verkkopalveluhinnaston 1.7.2023 soveltamisohje.

Voit tehdä suuntaa antavia siirtotuotevertailuja itse oheisella laskurilla. (Avaa excelin omalle koneellesi, millä voit tehdä laskelmia).