Sähköverkon kehittämissuunnitelma kertoo panostuksistamme

Suomessa on lähes 80 sähköverkkoyhtiötä, jotka kaikki ovat toimittaneet vuodesta 2014 lähtien kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Nyt verkkopalveluyhtiöt ensimmäistä kertaa esittävät pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä arvioitavaksi. Uuden käytännön tavoite on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa lähialueensa sähköverkon kehittämiseen.

Meneillään olevat muutokset sähkön tuotanto- ja käyttötavoissa lisäävät painetta ylläpitää ja kehittää älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Se on yhteiskunnan tukijalka.

Tuotannon ja kulutuksen joustava tasapaino on sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden suuri haaste. Meiltä odotetaan joustavuutta, sillä säästä riippuvainen tuulivoiman tuotanto kasvaa ja mm. akkuteknologia kehittyy.

Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Kehittämissuunnitelman kommentointi saatiin päätökseen kesäkuussa 2022

Tampereen Sähköverkko julkisti pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa ja toivoi siihen kommentteja ja kehitysehdotuksia asiakkailtaan ja muilta sidosryhmiltään. Tällöin oli mahdollisuus kertoa, miten oma sähkönkäyttö tulee muuttumaan ja miten meidän pitäisi se huomioida kehittäessämme toimintaamme.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma tiivistää suunnitelmamme toimitusvarmuuden toteuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja käyttäen. Samalla julkaisimme näkemyksemme verkkoalueemme toimintaympäristön kehittymisestä tulevan 10 vuoden aikana. Näkemys perustuu usean eri avoimen tietolähteen kautta yhdistettyyn dataan. Näkemyksestä paistaa läpi lähivuosina toteutuva energiamurros, jossa liikenne sekä lämmitys sähköistyvät.

Kommentointiaika päättyi 19.6. Kiitos kaikille vastanneille!

Julkistamme tällä sivulla yhteenvedon konmmenteista loppukesästä 2022

Kehittämissuunnitelmaan