Sähköverkon kehittämissuunnitelma kertoo panostuksistamme

Suomessa on lähes 80 sähköverkkoyhtiötä, jotka kaikki ovat toimittaneet vuodesta 2014 lähtien kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Nyt verkkopalveluyhtiöt ensimmäistä kertaa esittävät pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä arvioitavaksi. Uuden käytännön tavoite on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa lähialueensa sähköverkon kehittämiseen.

Meneillään olevat muutokset sähkön tuotanto- ja käyttötavoissa lisäävät painetta ylläpitää ja kehittää älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Se on yhteiskunnan tukijalka.

Tuotannon ja kulutuksen joustava tasapaino on sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden suuri haaste. Meiltä odotetaan joustavuutta, sillä säästä riippuvainen tuulivoiman tuotanto kasvaa ja mm. akkuteknologia kehittyy.

Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Kehittämissuunnitelman kommentointi saatiin päätökseen kesäkuussa 2022

Tampereen Sähköverkko julkisti pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa ja toivoi siihen kommentteja ja kehitysehdotuksia asiakkailtaan ja muilta sidosryhmiltään. Tällöin oli mahdollisuus kertoa, miten oma sähkönkäyttö tulee muuttumaan ja miten meidän pitäisi se huomioida kehittäessämme toimintaamme.

Sähköverkon kehittämissuunnitelma tiivistää suunnitelmamme toimitusvarmuuden toteuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja käyttäen. Samalla julkaisimme näkemyksemme verkkoalueemme toimintaympäristön kehittymisestä tulevan 10 vuoden aikana. Näkemys perustuu usean eri avoimen tietolähteen kautta yhdistettyyn dataan. Näkemyksestä paistaa läpi lähivuosina toteutuva energiamurros, jossa liikenne sekä lämmitys sähköistyvät.

Yhteenveto palautteista

Saimme palautetta yhteensä 74 käyttäjältä, jotka jättivät yhteensä 53 kpl kommenttia ja 1025 reagointia (peukutukset). Reagoinneista suurin osa oli positiivisia.

Kommentit koskivat mm. seuraavia asioita:

  • hajautetun tuotannon odotettiin kasvavan ennusteiden mukaisesti tai jopa nopeammin
  • sähköajoneuvojen uskottiin yleistyvän nopeasti verkkoyhtiön alueella, ja pyydettiin, että niiden vaikutukset huomioidaan sähköverkon tulevaisuuden ratkaisuissa
  • lämmityksen sähköistymiseen pyydettiin valmistautumaan
  • pyydettiin huomioimaan paremmin tasapuolisuus verkkopalvelumaksuissa ja sähköverkon toimitusvarmuudessa
  • pohdittiin erinäisten teknisten ratkaisujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta

Lisäksi kommentoitiin kehittämissuunnitelmaan kuulumattomia asioita, kuten siirtohinnoittelua.

Kommenttien vaikutukset kehittämissuunnitelmaan

Kuulemisen perusteella kehittämissuunnitelmaan on tehty tekstilisäyksiä ja täsmennyksiä. Kehittämissuunnitelman täydentämisen lisäksi saimme hyvää sisältöä oman toimintamme sekä viestintämme kehittämiseen.

Tarkempia tietoja tuloksista voi lukea alla olevan linkin kautta kehittämissuunnitelman kohdasta Kuuleminen

Kehittämissuunnitelmaan