Tervetuloa verkkoomme, pienetkin aurinko- ja tuulivoimalat

Uusiutuvan energian pienten ratkaisujen rakentaminen omaan käyttöön yleistyy samalla, kun tarvittavan tekniikan hinta laskee.

Sähköturvallisuuden vuoksi tarvitsemme tiedon siitä, että olet aikeissa kytkeä pientuotantoasi verkkoon. Sähköurakoitsijasi tekee ilmoituksen kytkennästä sähköisellä lomakkeella. Ensisijaisesti kyse on työturvallisuudesta. Jos puu kaatuu sähkölinjan päälle, linjalta on ennen korjaustöitä katkaistava kaikki sähkönsyöttö – niin meiltä tuleva sähkö, mutta myös sinun pienvoimalastasi tuleva sähkö. Tämän vuoksi sähköntuotantolaitteiston saa liittää sähköverkkoon ainoastaan verkkoyhtiön edustajan luvalla. Lisäksi energiankulutusmittari voidaan joutua vaihtamaan, jotta saamme mitattua tuotetun sähkön määrän.

Sähköntuotannon liittämisestä

Tuotantolaitteiston liittämisestä sähköliittymän takaiseen kiinteistön sisäiseen verkkoon tulee aina sopia kiinteistön omistajan kanssa (asunto-osakeyhtiössä isännöitsijän kanssa). Liittämisestä tehdään kiinteistön omistajan kanssa kirjallinen lisäliite liittymissopimukseen.

Tuotantolaitteiston on oltava erotettavissa sähköverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä. Erotuskytkin tulee sijaita sellaisessa paikassa, johon verkkoyhtiön edustajalla on esteetön pääsy, esimerkiksi mittauskeskuksen välittömässä läheisyydessä. Tuotantolaitteisto erotus voidaan myös toteuttaa etänä, jolloin turvakytkimellä tulee olla selkeä asennonosoitus siitä, että erotus on tapahtunut. Lisäksi liittymän sähkökeskuksilla ja verkkoyhtiön pienjännite-keskuksella on oltava varoituskyltit takasyöttövaarasta.

Kun myyt omasta käytöstäsi ylijäävän sähkön, sinusta tulee sähköntuottaja. Tällöin sinun tulee olla yhteydessä pientuotantoa ostavaan sähkönmyyntiyhtiöön ostosopimuksen tekemiseksi. Verkonhaltija ei nimittäin voi sallia verkkoon sähkönsyöttöä, jolla ei ole ostajaa.

Tuotantolaitteiston tekniset vaatimukset löytyvät Ohjepankista.