Tervetuloa verkkoomme, pienetkin aurinko- ja tuulivoimalat

Uusiutuvan energian pienten ratkaisujen rakentaminen omaan käyttöön yleistyy samalla, kun tarvittavan tekniikan hinta laskee.

Turvallisuutesi vuoksi haluamme kuitenkin tiedon siitä, että olet aikeissa kytkeä pientuotantoasi verkkoon. Haluamme varmistaa verkon ja tuotantolaitoksen käyttöturvallisuuden kaikissa tilanteissa. Olennaista on, että häiriöitä ei tule sinulle eikä muille.

Kyse on myös työturvallisuudesta. Jos puu kaatuu sähkölinjan päälle, linjalta on ennen korjaustöitä katkaistava kaikki sähkönsyöttö – niin meiltä tuleva sähkö, mutta myös sinun pienvoimalastasi tuleva sähkö.

Liittymisluokka tuotantotehon mukaan

Tuotantolaitteisto liitetään sähköliittymän takaiseen asiakkaan verkkoon. Liittymisluokkaa on nostettava, jos tuotantoteho ylittää liittymän koon. Energiankulutusmittari voidaan joutua vaihtamaan.

Jos haluat myydä omasta käytöstäsi ylijäävän sähkön, sinusta tulee sähköntuottaja. Tällöin sinun tulisi olla yhteydessä pientuotantoa ostavaan sähkönmyyntiyhtiöön ja tehdä sen kanssa ostosopimus. Verkonhaltija ei nimittäin voi sallia verkkoon sähkönsyöttöä, jolla ei ole ostajaa.