Sähköveroluokan muutos

Alempaan sähköveroluokkaan (II luokka) on oikeutettu valmistavateollisuus ja konesalit (pääsääntöiseti pääluokka C, TOL 2008 kuuluva toiminta). Kaikki muu sähkön käyttö kuuluu veroluokalle I, ellei laissa ole toisin määritelty.

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole rekisteröityneet verohallinnon tuensaajarekisteriin ja toimittaneet verkkoyhtiölle kirjallista vakuutusta oikeudestaan alempaan veroluokkaan. Vakuutus on tehtävä jokaiselle käyttöpaikalle erikseen.

Tuon saajarekisteriin rekisteröityminen tapahtuu verohallinnon www-sivujen kautta.

Vakuuslomakkeen (pdf) voi toimittaa postitse meille osoitteeseen Tampereen Sähköverkko, Voimakatu 17, 33100 Tampere tai korkealaatuisesti skannattuna sähköisesti osoitteeseen taseselvitys@sahkolaitos.fi.

Sähköverosta ja veroluokista säädetään laissa sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996). Lain noudattamista valvoo verohallinto.
Lisää tietoa asiasta saat verohallinnon sivuilta www.vero.fi