Sähköveroluokan muutos

Valtio ottaa aina omansa. Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan teollisuudessa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä. Muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

Kaikki asiakkaat kuuluvat automaattisesti veroluokkaan I, elleivät ole toimittaneet verkkoyhtiölle kirjallista vakuutusta oikeudestaan alempaan veroluokkaan. Vakuutus on tehtävä jokaiselle käyttöpaikalle erikseen.

Vakuuslomakkeen (pdf) voi toimittaa postitse meille osoitteeseen taseselvitys@sahkolaitos.fi.

Lisää tietoa asiasta saat verohallinnon sivuilta www.vero.fi