Sähköliittymän purkaminen

Mikäli olet muuttamassa, niin sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä jakeluverkkoyhtiöön. Riittää, että muutosta ilmoitetaan sähkönmyyjälle. Jos kiinteistön pääkeskus halutaan irrottaa sähköverkosta, niin sähköliittymä tulee irtisanoa tai tehdä liittymälle ylläpitosopimus.

Liittymän irtisanominen

Liittyjä voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään silloin, kun käyttöpaikkaa koskeva verkkopalvelusopimus ei ole voimassa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Tällöin sähköliittymä puretaan ja palautuskelpoiset liittymismaksut hyvitetään liittyjälle liittymän purkamisesta aiheutuneilla kustannuksilla vähennettynä.

Jos liittymä irtisanotaan ja myöhemmin samalle kiinteistölle (sähkönkäyttöpaikalle) otetaan uusi liittymä, on liittymismaksu yleensä vähintään irtisanotun liittymismaksun suuruinen.

Liittymän ylläpito

Liittyjä voi ylläpitää liittymän tekemällä Tampereen Sähköverkko Oy:n kanssa ylläpitosopimuksen, vaikka sähkönkäyttöpaikkaa koskevaa sähköverkko- tai sähköntoimitussopimusta ei ole voimassa. Liittymän ylläpidosta veloitetaan hinnaston mukainen maksu.