Tuotannon ilmoituslomake

Mikä on tuotannon määrä?

Yhteystiedot

Laitteiston sähköasennustyöt edellyttävät sähköurakointioikeuksia ja pätevyyttä!
(Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan verkonhaltijalle)
Tuotantolaitteisto
Laitteistosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta verkkoyhtiölle.
Sähkönostaja tulee olla tiedossa, vaikka oletetaan, että laitteisto ei tuota sähköä enempää kuin oma kulutus on.

Liitännän yksityiskohdat

(sähköstä on maksettava sähköveroa, mikäli tuotantolaitoksen vuosituotanto on yli 800 000 kWh)
(esim. generaattori)
Liittyjän on toimitettava vaadittavat tiedot verkonhaltijalle sähköisinä asiakirjoina VJV:n voimalaitoksen todentamisprosessin mukaisesti. Toimitettavien tietojen on oltava kirjoitusasultaan ja rakenteeltaan selkeitä ja yksiselitteisiä. Asiakirjat voi toimittaa osoitteeseen: sahkoliittyma@sahkolaitos.fi. Verkonhaltijan toimittaa tiedot Fingridille.
Haluan lähettää ilmoituksesta yhteenvedon seuraaviin sähköpostiosoitteisiin (Erottele osoitteet pilkulla)

Tampereen Sähköverkko Oy käsittelee lomakkeella antamiasi henkilötietoja Tampereen Sähkölaitoksen Yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti