Liittymätilaus

Toimenpide

Kohde

Pientaloihin ei ole saatavilla tilapäisiä liittymiä. Työmaasähköt voi tilata pysyvän liittymän tilauksen yhteydessä.

Tilattavat muutokset

Muista ottaa yhteyttä sähköurakoitsijaan

Kohteen tiedot

Valitse liittymisluokka

Tai

Liittymän tila irtikytkennän jälkeen

Tilinumero mahdollista liittymismaksun palautusta varten.

Sähkösuunnittelijan tiedot

Sähköurakoitsijan yhteystiedot

Sähkösuunnitelmat

Omakoti- ja paritaloissa riittää asemakuva mihin merkitty pääkeskuksen sijainti. Yli 63A:n liittymissä kohteen asemapiirros, josta selviää pää- ja mittauskeskuksien sijainti sekä pääjohto- tai pääkeskuskaavio, josta näkyy liittymän ja mittauksen tekninen rakenne.

Työmaakeskus

Keskuksen pääsulakekoko

Työmaakeskuksen vuokrausta voit tiedustella Tampereen Sähkölaitos-konsernissa osoitteesta https://tampereenvera.fi/vuokraa-tilapaiskeskus/ tai puhelimitse 020 630 3901.

Keskuksia vuokraavat myös rakennuskonevuokraamot; varmistathan aina, että keskuksesi on voimassaolevien sähköstandardien mukainen, jotta verkkoon liittäminen onnistuu ongelmitta.

Sähköntuotannon liittäminen

Työturvallisuussyistä pientuotantolaitteistot ja varavoimakoneet tulee ilmoittaa verkkoyhtiöön. Pientuotannon ohjeisiin.

Liittyjän tiedot

Liittyjän tiedot

Jos liittyjiä on useampia kuin kaksi, tulee liittyjien tiedot toimittaa erillisellä liitteellä.

Yhteyshenkilön tiedot

Liittyjän tiedot

Jos liittyjiä on useampia kuin kaksi, tulee liittyjien tiedot toimittaa erillisellä liitteellä.

Yhteyshenkilön tiedot

Sopimuksen lähetysosoite ja laskutustiedot

Sopimuksen lähetysosoite

(Erottele osoitteet pilkulla)

Laskutusosoite

Haluan lähettää kopion tilauksesta seuraaviin sähköpostiosoitteisiin

(Erottele osoitteet pilkulla)