Liittymissopimuksen siirto kiinteistökaupan yhteydessä

Mikäli kiinteistön omistajia on useampia, täytättehän kaikkien tiedot (l. henkilötunnukset ja sähköpostiosoitteet, mikäli käytätte sähköistä allekirjoitusta).

Liittymissopimus ei siirry automaattisesti kiinteistön luovutuksen yhteydessä. Jos liittymissopimus halutaan siirtää kiinteistön uudelle omistajalle tai haltijalle, siirrosta tulee mainita kiinteistön luovtuskirjassa tai tehdä erillinen luovutuskirja.

Liittyjä voi siirtää liittymissopimuksen uudelle sähkökäyttäpaikan omistajalle tai haltijalle tai näihin rinnastuvalle. Sopimusta ei voi siirtää, jos jakeluverkon haltijalla on siirtäjältä kyseessä olevaa sähkönkäyttöpaikkaa koskevaan liittymissopimukseen, sähköntoimitussopimukseen tai sähköverkkosopimukseen perustuvia saatavia, ellei uusi liittyjä ota niitä nimenomaan vastattavakseen.

Tampereen Sähköverkko Oy käsittelee lomakkeella antamiasi henkilötietoja Tampereen Sähkölaitoksen Yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti