Kytkentä-ja mittaritilauslomake

(Yleistietolomake, sähköurakoitsija täyttää)

Toimenpiteet liittymälle

Kiinteistön tiedot

Sähköurakoitsijan tiedot

Yrityksen tiedot

Yhteyshenkilön tiedot

Liittymän tiedot

Onko kohteessa tilapäinen keskus? *

Käytönjohtajan yhteystiedot

Liittymän tiedot

Toimenpiteet *

Liittymisjohdon muutos

Pääsulakekoon muutos

Liittymän tila irtikytkennän jälkeen *

Vaatiiko muutos jännitteen katkaisun liittymisjohdosta *

Käytönjohtajan yhteystiedot

Urakoitsijan vakuutus

Mittaustoimenpiteet

Mittauksen Tiedot

Valitse toimenpide
{{meter.type}}
Asunnon, liiketilan tai mittarin numero(t)
{{meter.addressormeterid}}
Mittausten lukumäärä
{{meter.num_meters}}
Mittauksen etusulake
{{meter.fuse}}
Muuntosuhde tarvittaessa
{{meter.conversion_ratio}}
Taakka
{{meter.resistance}}
Muu koko
{{meter.resistanceother}}
Siirtotuote
{{meter.transfer_product}}
Toivottu mittarointipäivä
{{meter.date_of_installation | formatDateShort}}
Lisätiedot
{{meter.additionalinfo}}

Tiedot ennen muutoksia

Asunnon, liiketilan tai mittarin numero(t)
{{meter.addressormeterid_old}}
Mittausten lukumäärä
{{meter.num_meters_old}}

Valitse toimenpide *

Tiedot ennen muutoksia

Tiedot muutosten jälkeen

Taakka *

Valitse toimenpide *

Tiedot ennen muutoksia

Tiedot muutosten jälkeen

Taakka *

Lisätiedot ja liitteet

Lisää liitetiedosto

Sähkölaitteiston haltijan yhteystiedot

Haltijan yhteystiedot

Laskutusosoite