FAQ – Usein kysytyt kysymykset

 LASKUTUS

Sähkönsiirrosta huolehtii paikallinen sähköverkkoyhtiösi. Tampereen alueella sähkönsiirrosta vastaa Tampereen Sähköverkko Oy. Tämä onkin syy, miksi sähkön siirtolasku tulee aina paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä, vaikka olisit ostanut sähkösi eri yrityksestä.

Jos et pysty maksamaan laskuasi eräpäivään mennessä, voimme antaa ylimääräistä maksuaikaa 15 päivää. Eräpäivän siirtäminen maksaa 4,50 € (sis. alv). Lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta peritään viivästyskorko. Maksullisuus koskee kaikkia kuluttaja-asiakkaiden sähkölaskuja. Suoramaksulle maksuaikaa ei voi antaa.

Maksujärjestelyasiat:

- Puhelin: 020630 3005
- Sähköposti: slperinta@sahkolaitos.fi

SOPIMUKSET

Sähköverkkoon kytkeytyminen edellyttää kirjallista liittymissopimusta, jolla liittyjä ja verkkoyhtiö sopivat liittymisestä verkkoon. Yleensä tontille tai yhtenäiselle alueella rakennetaan yksi sähköliittymä. Sähköliittymällä voi olla useita mittauksia eli käyttöpaikkoja. Liittymissopimusta ei tarvitse tehdä, jos on muuttamassa kerros- tai rivitalohuoneistoon, mutta sähkösopimus tulee tehdä.

Sähkönmyyjään otetaan yhteys aina, kun tehdään sähkösopimus. Sähkösopimus kohdistuu käyttöpaikalle (mittaukselle). Sähkön myyntiyhtiö huolehtii puolestasi sähkön siirtosopimus asiat välittämällä tiedon tehdystä myyntisopimuksesta paikalliselle verkkoyhtiölle. Tämän jälkeen verkkoyhtiö tekee samalla käyttöpaikalle automaattisesti sähkön siirtosopimuksen.

Sähköverkkoyhtiöt eivät ota vastaan muuttoilmoituksia. Sähkönmyyntiyhtiösi huolehtii siirtosopimusasiat puolestasi. Sähkönmyyjäsi ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle muuton, jonka jälkeen teille lähetetään sähköverkkosopimuksen.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppakirjassa olisi hyvä olla maininta sähköliittymän siirtymisestä tai siitä tulisi tehdä erillinen luovutuskirja. Liittymän omistuksen muutoksesta voit myös ilmoittaa sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse.

Liittymissopimusta ei voida siirtää, mikäli verkkoyhtiöllä on sähkön siirron sopimuksiin liittyviä maksamattomia laskuja entiseltä omistajalta. Uusi liittyjä voi myös maksaa laskut, jolloin liittymä voidaan siirtää.

Sähkönmyyntiyhtiösi huolehtii siirtosopimusasiat puolestasi. Sähkönmyyjäsi ilmoittautuu sähköverkkoyhtiölle, jonka jälkeen teille lähetetään vahvistus sähköverkkosopimuksesta.

Uusi myyjä hoitaa myös vanhan sopimuksen irtisanomisen verkkoyhtiön kautta, eli asiakkaan ei tarvitse itse olla yhteydessä vanhaan myyjäyhtiöön.

SÄHKÖLIITTYMÄT

Ensimmäiseksi ota yhteyttä valitsemaasi sähköurakoitsijaan tai -suunnittelijaan. Hänen kanssaan määrittelette liittymän koon ja mittauskeskuksen sijainnin. Sähköverkon liittymäpalvelusta saa tiedon liittämiskohdasta eli paikasta, josta tonttisi liitetään sähköverkkoon. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet, sähköliittymän voi tilata liittymätilauslomakkeella.

Sähköntarpeen kasvaessa joudutaan usein uusimaan kiinteistön sisäistä sähköverkkoa ja suurentamaan sähköliittymää (pääsulakkeita). Asiakkaan oma sähkösuunnittelija tarkastelee mitä muutoksia kiinteistössä tarvitsee tehdä ja tekee niistä kustannusarvion.

Mikäli sähköliittymää joudutaan suurentamaan, niin verkkoyhtiölle tulee toimittaa liittymätilaus ja yli 3x63 A -liittymistä sähkösuunnitelmat.

Sähköurakointi edellyttää viranomaisen (Turvatekniikan keskus) myöntämän luvan!

Liittymätilauksen saavuttua, liittymäpalvelumme tekee kirjallisen liittymissopimuksen ja lähettää sen teille joko postitse tai sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoita sopimus ja palauta se verkkoyhtiöön. Tämän jälkeen liittymäpalvelu jää odottamaan sähköurakoitsijaltasi yleistietolomaketta, jolla pyydetään kytkentää ja mittarointia. Sähköpääkeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava silloin valmiiksi asennettuina, kaapeliojan peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle toivottuna kytkentäpäivänä.

Lisäksi uusilla mittauksilla on oltava sähkösopimus. Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija soittaa ja sopii ajankohdan, jolloin liittymä kytketään verkkoon ja mittarit asennetaan.

Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija ottaa yhteyshenkilöön ja sopii kytkentäajankohdan, kun liittymissopimus on kunnossa ja sähköurakoitsija on pyytänyt kytkentää yleistietolomakkeella. Sähköjen kytkeminen edellyttää, että asiakas on tehnyt sähkösopimuksen myyjän kanssa.

Jos haluatte siirtää poistettavan mittarin mittaaman kulutuksen toisen mittarin taakse, teidän tulee ottaa yhteyttä sähköurakoitsijaan. Asiakkaan sähköurakoitsija tekee tarvittavat muutokset sähkökeskukseen ja johdotuksiin.

Tämän jälkeen sähköurakoitsija tilaa mittarin poiston yleistietolomakkeella. Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija hakee mittarin pois. Mittarin poistosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu.

Voit tehdä Siirtotuotteen vaihtoilmoituksen helposti oheisella lomakkeella.

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen: tuotteenmuutos@sahkolaitos.fi tai postitse.

Vapaamuotoisessa ilmoituksessa olisi hyvä olla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, käyttöpaikkatunnus, asiakasnumero, uusi tuote ja tarvittaessa uusi kulutusennuste sekä toivottu tuotteenmuutospäivämäärä.

Tampereen kaupungin tapahtumatoimistosta saa tapahtumajärjestäjälähtöisiä palveluita ja neuvontaa myös sähköistysasioissa.

Kysynnän jouston avulla voidaan sähkönkulutusta siirtää edullisen hinnan aikaan. Varaavat lämmitykset soveltuvat hyvin kysynnän joustoon. Kysynnän jousto mahdollistaa oman pientuotannon hyödyntämisen tehokkaammin ja ostosähkön vähentämisen. Kysynnän joustolla voidaan vaikuttaa sähköverkon mitoitukseen ja huipputehotarpeeseen.

Kysynnän joustopalveluita voi tiedustella omalta sähkönmyyjältä tai joltain muulta palveluntuottajalta.

Jos liittyjä rakentaa kustannuksellaan reitin liittymisjohdolle, verkkoyhtiö huolehtii kaapeloinnista valmiille reitille. Ota ajoissa yhteyttä verkkoyhtiön liittymäpalveluun.

MITTARILUKEMAT

Wattimaatti-palvelusta näet oman sähkönkulutuksesi jopa tunnin tarkkuudella. Wattimaattiin rekisteröitymisen yhteydessä kysytään asiakasnumero, sopimusnumero ja käyttöpaikan numero. Nämä tiedot löytyvät sähkölaskultasi.

SÄHKÖN PIENTUOTANTO

Hyödyt eniten tuotannostasi, jos käytät suurimman osan sähköstä itse. Tämän vuoksi tuotantolaitteet olisi hyvä mitoittaa oman kulutuksen mukaan. Jos tuotat enemmän kuin kulutat, verkonhaltija ei osta verkkoon siirrettyä sähköä vaan sinun tulee tehdä erillinen oman tuotannon myyntisopimus sähkönmyyjän kanssa.

SÄHKÖVIAT

Verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe. Laitteiden tulee kuitenkin kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit, mutta esimerkiksi nollavika on korvattava virhe.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin ja yleisiin sopimusehtoihin. Korvauksia voit hakea omalta vakuutusyhtiöltäsi tai verkkoyhtiöltä.

SÄHKÖVERKON TYÖMAAT

Vanhojen kerrostalojen sähköntarpeen kasvaessa, joudutaan vahvistamaan sähköverkkoa myös katualueella.

Pyrimme kuitenkin yhteisiin kaivuihin eri toimijoiden kanssa ja asentamaan ennalta varalle kaapelin suojaputkia, että kaivuualueet jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Tampereen Sähköverkko on varautunut uusiin maakaapeleihin ennalta asentamalla muiden töiden yhteydessä varalle suojaputkia maahan. Kaapelireitille on tehtävä "vetomonttuja", jotta kaapelit saadaan vedettyä olemassa oleviin suojaputkiin.

Kohteissa jossa joudumme kaivamaan koko kadun auki, asennamme suojaputket ensiksi, jotta katualue saataisiin peitettyä mahdollisimman nopeasti. Joudumme kuitenkin jättämään vetomontut auki kaapelivetoa varten.

Verkostourakoitsijan yhteystiedot on helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä. Parhaimman tiedon työmaasta saa heiltä.

Sovi asiasta ensisijaisesti suoraan kohteen verkostourakoitsijan kanssa. Urakoitsijan yhteystiedot on helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä.

NEUVOJA MAANOMISTAJILLE, MAANKÄYTTÖ- JA JOHTOALUESOPIMUKSET

Voit pyytää tarjouksen sähkölinjan siirrosta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Sekä suulliset että kirjalliset johtoaluesopimukset sitovat paitsi sopimuksen tehnyttä maanomistajaa, myös maa-alueen myöhempiä omistajia.