FAQ – Usein kysytyt kysymykset

Laskutus

Miksi saan Tampereen Sähköverkolta laskun, vaikka ostan sähkön muualta?

Miksi saan Tampereen Sähköverkolta laskun, vaikka ostan sähkön muualta?

Sähkönsiirrosta huolehtii paikallinen sähköverkkoyhtiösi. Tampereen alueella sähkönsiirrosta vastaa Tampereen Sähköverkko Oy. Tämä onkin syy, miksi sähkön siirtolasku tulee aina paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä, vaikka olisit ostanut sähkösi eri yrityksestä.

Haluaisin maksuaikaa laskulle. Mitä teen?

Haluaisin maksuaikaa laskulle. Mitä teen?

Jos et pysty maksamaan laskuasi eräpäivään mennessä, voimme antaa ylimääräistä maksuaikaa enintään 30 vrk. Eräpäivän siirtäminen enintään 14 vrk on maksutonta, mutta yli 14 vrk siirroista laskutamme palveluhinnaston mukaisesti 4,50 € (sis. alv). Lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta peritään viivästyskorko. Maksullisuus koskee kaikkia kuluttaja-asiakkaiden sähkölaskuja. Suoramaksulle maksuaikaa ei voi antaa.

Maksujärjestelyasiat:

- Puhelin: 020 630 3610
- Sähköposti: asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi

Miksi sähkölaskussa näkyy korjausrivejä?

Miksi sähkölaskussa näkyy korjausrivejä?

Sähkömittarin tuntirekisteri luetaan kerran päivässä, pääsääntöisesti edellisen päivän tuntisarjat. PLC-tekniikan luennalla voi joskus olla parin päivän viive. Mittareiden luentaa voivat haitata esimerkiksi jotkut sähköverkkoon liitetyt laitteet, muutokset tukiasemilla tai uudet rakennukset.

 

Mikäli mittaria ei olla saatu luettua, kahden vuorokauden jälkeen Tampereen Sähköverkko arvioi puuttuvan tuntienergian ja toimittaa Datahubiin (myyjän käyttöön) tiedot epävarmoina arvioina. Kun saamme mittarilta oikeat tiedot, korjaamme mittaustiedon ja muutamme statuksen mitatuksi. Näin myyjä tietää aina, onko arvo oikea eli mitattu vai arvio, joka tulee muuttumaan.

Varsinkin kuunvaihteessa luennoissa voi olla normaalia pidempää viivettä, koska mittareilta haetaan silloin tuntisarjojen lisäksi myös tariffilukemat. Osa myyjistä haluaa suorittaa asiakkaan laskutuksen jo kuukauden ensimmäisenä päivänä, vaikka verkkoyhtiöllä on 11 vuorokautta aikaa toimittaa lopulliset mittaustiedot. Osa myyjistä ottaa tietoisen riskin laskuttamalla epävarmaksi tiedetyillä arvioilla.

Mikäli myyjä on laskuttanut epävarmoilla arvioilla, on hyvin todennäköistä, että seuraava lasku sisältää korjausrivejä.

Miten saan ilmoitettua tilinumeroni hyvitystä varten?

Miten saan ilmoitettua tilinumeroni hyvitystä varten?

Voit ilmoittaa tilinumerosi laskun hyvitystä varten tietoturvallisesti tilinumerolomakkeella.

Sopimukset

Miten sähkön liittymis-, myynti- ja siirtosopimukset eroavat toisistaan?

Miten sähkön liittymis-, myynti- ja siirtosopimukset eroavat toisistaan?

Sähköverkkoon kytkeytyminen edellyttää kirjallista liittymissopimusta, jolla liittyjä ja verkkoyhtiö sopivat liittymisestä verkkoon. Yleensä tontille tai yhtenäiselle alueella rakennetaan yksi sähköliittymä. Sähköliittymällä voi olla useita mittauksia eli käyttöpaikkoja. Liittymissopimusta ei tarvitse tehdä, jos on muuttamassa kerros- tai rivitalohuoneistoon, mutta sähkösopimus tulee tehdä.

Sähkönmyyjään otetaan yhteys aina, kun tehdään sähkösopimus. Sähkösopimus kohdistuu käyttöpaikalle (mittaukselle). Sähkön myyntiyhtiö huolehtii puolestasi sähkön siirtosopimus asiat välittämällä tiedon tehdystä myyntisopimuksesta paikalliselle verkkoyhtiölle. Tämän jälkeen verkkoyhtiö tekee samalla käyttöpaikalle automaattisesti sähkön siirtosopimuksen.

Kuinka siirrän sähkösopimukseni uuteen asuntoon tai taloon?

Kuinka siirrän sähkösopimukseni uuteen asuntoon tai taloon?

Sähköverkkoyhtiöt eivät ota vastaan muuttoilmoituksia. Sähkönmyyntiyhtiösi huolehtii siirtosopimusasiat puolestasi. Sähkönmyyjäsi ilmoittaa sähköverkkoyhtiölle muuton, jonka jälkeen teille lähetetään sähköverkkosopimuksen.

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti. Kiinteistön kauppakirjassa olisi hyvä olla maininta sähköliittymän siirtymisestä tai siitä tulisi tehdä erillinen luovutuskirja. Liittymän omistuksen muutoksesta voit myös ilmoittaa sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse.

Liittymissopimusta ei voida siirtää, mikäli verkkoyhtiöllä on sähkön siirron sopimuksiin liittyviä maksamattomia laskuja entiseltä omistajalta. Uusi liittyjä voi myös maksaa laskut, jolloin liittymä voidaan siirtää.

Pitääkö sähkön siirrosta tehdä sopimus erikseen?

Pitääkö sähkön siirrosta tehdä sopimus erikseen?

Sähkönmyyntiyhtiösi huolehtii siirtosopimusasiat puolestasi. Sähkönmyyjäsi ilmoittautuu sähköverkkoyhtiölle, jonka jälkeen teille lähetetään vahvistus sähköverkkosopimuksesta.

Haluan vaihtaa sähkönmyyjää, mitä minun pitää tehdä?

Haluan vaihtaa sähkönmyyjää, mitä minun pitää tehdä?

Uusi myyjä hoitaa myös vanhan sopimuksen irtisanomisen verkkoyhtiön kautta, eli asiakkaan ei tarvitse itse olla yhteydessä vanhaan myyjäyhtiöön.

Sähköliittymät

Olen alkamassa rakentaa taloa. Mitä minun tulee tehdä, että saan sähköä?

Olen alkamassa rakentaa taloa. Mitä minun tulee tehdä, että saan sähköä?

Ensimmäiseksi ota yhteyttä valitsemaasi sähköurakoitsijaan tai -suunnittelijaan. Hänen kanssaan määrittelette liittymän koon ja mittauskeskuksen sijainnin. Sähköverkon liittymäpalvelusta saa tiedon liittämiskohdasta eli paikasta, josta tonttisi liitetään sähköverkkoon. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet, sähköliittymän voi tilata liittymätilauslomakkeella.

Mitä minun pitää tehdä, kun sähkönkäyttö lisääntyy esimerkiksi sähköautojen latauksen tai maalämmön vuoksi?

Mitä minun pitää tehdä, kun sähkönkäyttö lisääntyy esimerkiksi sähköautojen latauksen tai maalämmön vuoksi?

Sähköntarpeen kasvaessa joudutaan usein uusimaan kiinteistön sisäistä sähköverkkoa ja suurentamaan sähköliittymää (pääsulakkeita). Asiakkaan oma sähkösuunnittelija tarkastelee mitä muutoksia kiinteistössä tarvitsee tehdä ja tekee niistä kustannusarvion.

Mikäli sähköliittymää joudutaan suurentamaan, niin verkkoyhtiölle tulee toimittaa liittymätilaus ja yli 3x63 A -liittymistä sähkösuunnitelmat.

Sähköurakointi edellyttää viranomaisen (Turvatekniikan keskus) myöntämän luvan!

Kuinka liittymätilaukseni etenee?

Kuinka liittymätilaukseni etenee?

Liittymätilauksen saavuttua, liittymäpalvelumme tekee kirjallisen liittymissopimuksen ja lähettää sen teille joko postitse tai sähköisesti allekirjoitettavaksi. Allekirjoita sopimus ja palauta se verkkoyhtiöön. Tämän jälkeen liittymäpalvelu jää odottamaan sähköurakoitsijaltasi yleistietolomaketta, jolla pyydetään kytkentää ja mittarointia. Sähköpääkeskuksen ja liittymiskaapelin on oltava silloin valmiiksi asennettuina, kaapeliojan peitettynä ja kaapelin kytkettynä keskukselle toivottuna kytkentäpäivänä.

Lisäksi uusilla mittauksilla on oltava sähkösopimus. Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija soittaa ja sopii ajankohdan, jolloin liittymä kytketään verkkoon ja mittarit asennetaan.

Milloin sähköt tullaan kytkemään?

Milloin sähköt tullaan kytkemään?

Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija ottaa yhteyshenkilöön ja sopii kytkentäajankohdan, kun liittymissopimus on kunnossa ja sähköurakoitsija on pyytänyt kytkentää yleistietolomakkeella. Sähköjen kytkeminen edellyttää, että asiakas on tehnyt sähkösopimuksen myyjän kanssa.

Talossani on kaksi mittaria. Haluan, että (yläkerran) toinen mittari haetaan pois?

Talossani on kaksi mittaria. Haluan, että (yläkerran) toinen mittari haetaan pois?

Jos haluatte siirtää poistettavan mittarin mittaaman kulutuksen toisen mittarin taakse, teidän tulee ottaa yhteyttä sähköurakoitsijaan. Asiakkaan sähköurakoitsija tekee tarvittavat muutokset sähkökeskukseen ja johdotuksiin.

Tämän jälkeen sähköurakoitsija tilaa mittarin poiston yleistietolomakkeella. Verkkoyhtiön sopimusurakoitsija hakee mittarin pois. Mittarin poistosta veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu.

Haluan vaihtaa päivä-/yösähkön yksiaikaiseksi. Mitä teen?

Haluan vaihtaa päivä-/yösähkön yksiaikaiseksi. Mitä teen?

Voit tehdä Siirtotuotteen vaihtoilmoituksen helposti oheisella lomakkeella.

Vaihtoehtoisesti ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla osoitteeseen: tuotteenmuutos@sahkolaitos.fi tai postitse.

Vapaamuotoisessa ilmoituksessa olisi hyvä olla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, käyttöpaikkatunnus, asiakasnumero, uusi tuote ja tarvittaessa uusi kulutusennuste sekä toivottu tuotteenmuutospäivämäärä.

Tarvitsen sähköä tapahtumaan noin kolmeksi tunniksi. Mitä teen?

Tarvitsen sähköä tapahtumaan noin kolmeksi tunniksi. Mitä teen?

Tampereen kaupungin tapahtumatoimistosta saa tapahtumajärjestäjälähtöisiä palveluita ja neuvontaa myös sähköistysasioissa.

Mitä tarkoittaa kysynnän jousto?

Mitä tarkoittaa kysynnän jousto?

Kysynnän jouston avulla voidaan sähkönkulutusta siirtää edullisen hinnan aikaan. Varaavat lämmitykset soveltuvat hyvin kysynnän joustoon. Kysynnän jousto mahdollistaa oman pientuotannon hyödyntämisen tehokkaammin ja ostosähkön vähentämisen. Kysynnän joustolla voidaan vaikuttaa sähköverkon mitoitukseen ja huipputehotarpeeseen.

Kysynnän joustopalveluita voi tiedustella omalta sähkönmyyjältä tai joltain muulta palveluntuottajalta.

Haluaisin kaapeloida tontillani olevan ilmajohdon pihatöiden yhteydessä. Mitä teen?

Haluaisin kaapeloida tontillani olevan ilmajohdon pihatöiden yhteydessä. Mitä teen?

Jos liittyjä rakentaa kustannuksellaan reitin liittymisjohdolle, verkkoyhtiö huolehtii kaapeloinnista valmiille reitille. Ota ajoissa yhteyttä verkkoyhtiön liittymäpalveluun.

Mittarilukemat

Mistä näen oman sähkönkulutukseni?

Mistä näen oman sähkönkulutukseni?

Sähkiksestä näet oman sähkönkulutuksesi jopa tunnin tarkkuudella. Rekisteröityminen onnistuu verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröityminen on helppoa ja turvallista Signicatin turvallisen tunnistautumisen avulla.

Unohdin Sähkis-tunnukseni. Mitä teen?

Sähkön pientuotanto

Haluaisin ostaa aurinkopaneelit ja myydä niiden tuottamaa sähköä. Miten se onnistuu?

Haluaisin ostaa aurinkopaneelit ja myydä niiden tuottamaa sähköä. Miten se onnistuu?

Hyödyt eniten tuotannostasi, jos käytät suurimman osan sähköstä itse. Tämän vuoksi tuotantolaitteet olisi hyvä mitoittaa oman kulutuksen mukaan. Jos tuotat enemmän kuin kulutat, verkonhaltija ei osta verkkoon siirrettyä sähköä vaan sinun tulee tehdä erillinen oman tuotannon myyntisopimus sähkönmyyjän kanssa.

Sähköviat

Epäilen, että kodin sähkölaitteita on mennyt rikki sähköverkon häiriön takia. Voinko hakea korvauksia?

Epäilen, että kodin sähkölaitteita on mennyt rikki sähköverkon häiriön takia. Voinko hakea korvauksia?

Verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe. Laitteiden tulee kuitenkin kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit, mutta esimerkiksi nollavika on korvattava virhe.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin ja yleisiin sopimusehtoihin. Korvauksia voit hakea omalta vakuutusyhtiöltäsi tai verkkoyhtiöltä.

Katuvalot eivät pala. Kenelle ilmoitan asiasta?

Katuvalot eivät pala. Kenelle ilmoitan asiasta?

Katuvalojen vikailmoitukset tulee tehdä Tampereen kaupungille. Ulkovalaistuksen vikailmoituspalvelu: http://katuvaloviat.tampere.fi

Sähköverkon rakentaminen ja työmaat

Jakokaappien ja muuntamoiden puhdistus - miten toteutetaan?

Jakokaappien ja muuntamoiden puhdistus - miten toteutetaan?

Jakokaappien ja muuntamoiden puhdistamiseen tarvitaan perehdytetty ammattihenkilö. Ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä olemme kokeilleet ammattimaisesti toteutettua katutaidetta pieneen osaan omaisuuttamme, yhteistyökumppaninamme Tampereen Taidemuseo.

Lisäksi haemme jatkuvasti uusia, kustannustehokkaita ratkaisuja ja vaihtoehtoja pintamateriaaleiksi, jotka ehkäisisivät luvatonta töhrimistä.

Lisätietoja aiheesta löydät tästä linkistä.

Miksi keskustassa kaivetaan niin usein?

Miksi keskustassa kaivetaan niin usein?

Vanhojen kerrostalojen sähköntarpeen kasvaessa, joudutaan vahvistamaan sähköverkkoa myös katualueella.

Pyrimme kuitenkin yhteisiin kaivuihin eri toimijoiden kanssa ja asentamaan ennalta varalle kaapelin suojaputkia, että kaivuualueet jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Miksi kadulle on kaivettu monta monttua?

Miksi kadulle on kaivettu monta monttua?

Tampereen Sähköverkko on varautunut uusiin maakaapeleihin ennalta asentamalla muiden töiden yhteydessä varalle suojaputkia maahan. Kaapelireitille on tehtävä "vetomonttuja", jotta kaapelit saadaan vedettyä olemassa oleviin suojaputkiin.

Kohteissa jossa joudumme kaivamaan koko kadun auki, asennamme suojaputket ensiksi, jotta katualue saataisiin peitettyä mahdollisimman nopeasti. Joudumme kuitenkin jättämään vetomontut auki kaapelivetoa varten.

Mistä saan tietoa verkonrakentamisurakasta ja aikatauluista?

Mistä saan tietoa verkonrakentamisurakasta ja aikatauluista?

Verkostourakoitsijan yhteystiedot on helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä. Parhaimman tiedon työmaasta saa heiltä.

Mistä voin hakea korvauksia työmaan minulle aiheuttamista vahingoista?

Mistä voin hakea korvauksia työmaan minulle aiheuttamista vahingoista?

Sovi asiasta ensisijaisesti suoraan kohteen verkostourakoitsijan kanssa. Urakoitsijan yhteystiedot on helposti löydettävissä esimerkiksi työmaa-alueen laidalla olevasta työmaakyltistä.

Neuvoja maanomistajille, maankäyttö- ja johtoaluesopimukset

Haluaisin, että pihallani kulkeva sähkölinja siirretään. Mitä teen?

Haluaisin, että pihallani kulkeva sähkölinja siirretään. Mitä teen?

Voit pyytää tarjouksen sähkölinjan siirrosta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Sekä suulliset että kirjalliset johtoaluesopimukset sitovat paitsi sopimuksen tehnyttä maanomistajaa, myös maa-alueen myöhempiä omistajia.