Pientuottajien netotus ja energiayhteisöt

Pientuottajien netotuslaskenta

Tampereen Sähköverkko Oy suorittaa netotuslaskentaa 1.9.2021 alkaen pientuottajille ja energiayhteisöille. Pientuottajalla voi olla sähkön kulutusta samaan aikaan kuin aurinkopaneelien tuotannosta jää ylimäärää. Pientuotannon netotuksessa kulutus ja tuotanto lasketaan yhteen taseselvitysjakson eli tunnin ajalta. Kulutettu ja verkkoon tuotettu sähkön määrä vähennetään toisistaan eli netotetaan.

Netotuslaskenta mahdollistaa aikaisempaa paremman oman tuotannon hyödyntämisen. Säästät sähkön kulutuksen lisäksi siirtomaksuissa, energiaveroissa ja arvonlisäveroissa.

Tunnin sisäinen netotuslaskenta tarjotaan kaikille asiakkaille ilman eri veloitusta. Mittaustiedon hallintaan on toteutettu laskentamalli ja uusi netotettu aikasarja, joka lähetetään laskutukseen sekä sähkön myyjille. Netotuksen jälkeen voi edelleen jäädä ylituotantoa eli verkkoon antoa myytäväksi eteenpäin.

Netotus toteutetaan kaikille pientuotantokäyttöpaikoille ja niiden rinnakkaisille kulutuskäyttöpaikoille.

 

Miten toimitaan liitettäessä aurinkopaneelit tai muu pientuotanto sähköverkkoon

Verkkoon liitettävästä pientuotannosta on tehtävä ilmoitus Tampereen Sähköverkolle. Vaihdamme tarvittaessa kahteen suuntaan mittaavan sähkömittarin ja annamme luvan laitteiston käyttöönotolle.

Asiakkaan tulee tehdä sopimus mahdollisen ylituotannon myynnistä haluamansa sähkönmyyjän kanssa.

Tampereen Sähköverkko tekee sähkönmyyjältä saamiensa tietojen perusteella sopimuksen tuotannon siirrosta ja ottaa automaattisesti käyttöön hyvityslaskennan.

Sähköverkon Sähkis-palvelussa voit seurata netotettuja tuotanto- ja kulutussarjoja. Tuotannon kokonaismäärän näet vain omalta invertteriltäsi.

Lisätietoa netotuslaskennasta löydät tästä ohjeesta (pdf).

Energiayhteisöjen hyvityslaskenta

Energiayhteisöt ovat yhteenliittymiä, jotka hyödyntävät yhteisesti rakennettua sähköntuotantoa, esim. aurinkopaneelistoa. Taloyhtiö tai muu yhteenliittymä voi perustaa energiayhteisön tuottaakseen ja käyttääkseen tuottamaansa sähköä yhdessä, vaikkapa pihalla olevien sähköautojen lataukseen.

Asiakas, tyypillisesti taloyhtiö, voi perustaa energiayhteisön saman liittymän sisällä oleville käyttöpaikoille. Energiayhteisö perustetaan yhtiökokouksen päätöksellä, jossa sovitaan pientuotannon ylijäämän käyttöpaikkakohtaiset jakoperusteet.

Pientuotanto vähentää ensin kiinteistönmittauksen kulutusta. Ylijäämä netotetaan kiinteistönmittauksen käyttöpaikan kulutuksen kanssa. Kun tuotantoa jää netotuksen jälkeen yli, se hyvitetään liittymän muille käyttöpaikoille asiakkaan ilmoittamalla jakosuhteella. Näin pienennetään asukkaiden omaa sähkölaskua sähköveroineen ja arvonlisäveroineen.

Hyvitysten jälkeenkin mahdollisesti yli jäävä tuotanto myydään kiinteistömittauksen kautta.

Energiayhteisöjen laskenta on käyttöpaikkakohtainen. Asukkaan vaihtuessa netotusta jatketaan uuden asiakkaan sopimuksilla. Muutoksesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa Tampereen Sähköverkko Oy:lle.

Tarjoamme hyvityslaskentapalvelua pilottina. Raportointi tehdään Tampereen Sähköverkon Sähkis –palvelussa, jossa näkyy kulutuksen ja tuotannon netotetut aikasarjat. Toteutus siirtyy 30.6.2023 mennessä Suomen keskitetyn tiedonvaihtoratkaisu Datahubin palveluksi.

Energiayhteisön perustamistiedot

Jotta energiayhteisö voidaan perustaa, tarvitsemme seuraavat tiedot:

  • Taloyhtiön virallinen nimi, Y-tunnus ja laskutusosoite
  • Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  • Sähköliittymän tarkka osoite
  • Liittymänumero (jos tiedossa) 
  • Kiinteistön käyttöpaikan tarkka osoite (käyttöpaikkanumero)
  • Vakuutus kirjallisena, että taloyhtiö on tehnyt päätöksen energiayhtiön perustamisesta
  • Taloyhtiön päättämät jakoperusteet yksittäisille käyttöpaikoille/asunnoille
  • Tieto siitä, ovatko kaikki asunnot mukana energiayhteisössä
  • Lista käyttöpaikoista/asunnoista ja jako-osuus prosentteina / käyttöpaikka. Jako-osuuksien summa ei saa ylittää 100%

Palauta pyydetyt tiedot sähköpostilla osoitteeseen mittauspalvelu@sahkolaitos.fi. Tampereen Sähköverkko Oy voi tarvittaessa selvittää liittymänumeron sekä sähkönkäyttöpaikkojen numerot, kunhan osoitetiedot ovat tarkkoja. Energiayhteisöjen perustamisen toimitusaika on n. kaksi viikkoa.