Liittymän kytkentä ja sähkömittareiden tilaaminen

Sähkömittalaitteiden asennustyö- ja kohteen kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kahta viikkoa ennen toivottua kytkentäajankohtaa. Tutustu huolellisesti sähköurakoitsijoille tarkoitettuun ohjeistukseen ennen sähköisen yleistietolomakkeen täyttöä!

Yleistietolomakkeen (Kytkentä- ja mittarointipyyntö) täyttää sähköurakoitsija.

Huomioithan seuraavat asiat:

- Sähköurakoitsijan tulee varmistaa, että asennettava mittari mittaa merkintöjen mukaista tilaa tai asuntoa. Mittariasentajalla tulee olla pääsy mittaroitaviin tiloihin ja asuntoihin, jotta pistokoeluontoisesti voidaan tehdä tarkastuksia.

- Saneerauskohteissa uusien monimittauskeskusten käyttöönotosta on ilmoitettava viipymättä Tampereen Vera Oy:n numeroon 050 596 7503 tai sähköpostilla mittauspalvelu@tampereenvera.fi.