Liittymän kytkentä ja sähkömittareiden tilaaminen

Sähkömittalaitteiden asennustyö- ja kohteen kytkentäpyyntö tulee toimittaa vähintään kahta viikkoa ennen toivottua kytkentäajankohtaa. Tutustu huolellisesti sähköurakoitsijoille tarkoitettuun ohjeistukseen ennen sähköisen yleistietolomakkeen täyttöä!

Yleistietolomakkeen (Kytkentä- ja mittarointipyyntö) täyttää sähköurakoitsija.

Huomioithan seuraavat asiat:

Sähköurakoitsijan tulee varmistaa, että asennettava mittari mittaa merkintöjen mukaista tilaa tai asuntoa. Mittariasentajalla tulee olla pääsy mittaroitaviin tiloihin ja asuntoihin, jotta pistokoeluontoisesti voidaan tehdä tarkastuksia.

Saneerauskohteissa uusien monimittauskeskusten käyttöönotosta on ilmoitettava viipymättä Tampereen Vera Oy:n numeroon 050 596 7503 tai sähköpostilla mittauspalvelu@tampereenvera.fi.