Ammattilaiselle

Asiakkaasi pieni tai suuri rakennusprojekti vaatii aina ammattitaidolla suunnitellut ja aikataulun mukaisesti asennetut sähköt. Tuomme sähkön liittämiskohtaan sovitusti.

1. Sähköliittymän tilaaminen kannattaa ottaa asiakkaan kanssa puheeksi mahdollisimman varhain, jotta projektin aikataulu ei jää ainakaan sähkön liittymissopimuksesta kiinni.

2. Rakennus- ja sähkösuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava muun muassa liittymisjohdon mitoitus ja liittämiskohta. Suunnitelmat on toimitettava ajoissa verkkoyhtiöön kommentoitavaksi postitse tai sähköpostitse: sahkoliittyma@sahkolaitos.fi

3. Kaava-alueelle rakennettavien omakotitalojen sähkösuunnitelmia ei tarvitse toimittaa etukäteen. Sähköurakoitsija tilaa liittymän kytkennän sähköisellä yleistietolomakkeella.

4. Rakennusliikkeet voivat tilata rakennustyömaille erillisen tilapäisen liittymän liittymätilauslomakkeella.

5. Sähkömittalaitteiden asennustyö ja sähköverkkoon kytkentä tulee tilata vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua kytkemisajankohtaa. Tilaus tehdään sähköisellä yleistietolomakkeella.

6. Sähköurakoitsija huolehtii siitä, että sähkölaitteisto on määräysten mukaisesti tehty ja sellaisessa kunnossa, että se voidaan kytkeä sähköverkkoon.

7. Ennen liittymän kytkentäajankohtaa sopimusurakoitsijamme edustaja ottaa yhteyttä ilmoittamaanne yhteyshenkilöön sopiakseen liittymistyön toteutuksesta.

Sopimusurakoitsijoiden puhelinnumerot:

Läntinen työalue ja Pirkkala 020 630 3633, Itäinen työalue 020 630 3634, Eteläinen työalue 020 630 3635