Datahub sähkön vähittäismarkkinoille 21.2.2022

 

​Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Sähkönmyyjät ja jakeluverkkoyhtiöt myös toimittavat asiakas-, mittaus- ja käyttöpaikkatiedot datahubiin. Karkeasti ajateltuna: myyjät vastaavat asiakastiedoista ja verkkoyhtiöt mittaus- ja käyttöpaikkatiedoista.

Kun suomalainen sähkön loppuasiakas 21.2.2022 jälkeen tekee uuden sähkösopimuksen, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä siirtyy keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Järjestelmästä vastaa valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oy.

 

D​atahubin hyödyt

Järjestelmä nopeuttaa, yksinkertaistaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun sähkösopimuksiin, sähkön käyttöpaikkaan ja asiakkaisiin liittyvät tiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa. Keskitetyn ratkaisun etuja on myös se, että tiedot ovat yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla. Muuton ja sähkönmyyjän vaihdon yhteydessä tiedonsiirto toimii entistä helpommin.

Datahub voi myös käsitellä ja jalostaa sinne tallennettua tietoa. Suomessa laajasti käytössä olevien älykkäiden etäluettavien sähkömittareiden avulla jokaisesta käyttöpaikasta kertyy päivittäin paljon tietoja. Nämä tiedot, ja tulevaisuudessa rakennettavat mobiilisovellukset, voivat tarjota sähkön kuluttajille täysin uusia palveluja.

 

Vaikut​ukset asiakkaalle

Datahubin käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön uusi 18-numeroinen käyttöpaikkatunnus (GSRN-tunnus). Tammikuun laskuilla näytetään vielä vanhaa ja uutta käyttöpaikkatunnusta rinnakkain, minkä jälkeen vanha käyttöpaikka tunnus poistuu käytöstä.

Käyttöönoton vuoksi uusien sopimusten sopimusvahvistukset saapuvat perille hieman myöhemmin helmi-maaliskuussa, mutta sähkösopimusten teko muuten sujuu normaalisti.

Asiakas voi huomata datahubin käyttöönoton nopeampana palveluna ja mahdollisten virhetilanteiden vähenemisenä. Esimerkiksi sähkönmyyjän vaihtaminen tulee olemaan entistä nopeampaa.

 

Muutokset henkilötietojen käsittelyssä

Datahubin käyttöönoton myötä olemme päivittäneet tietosuojaselostettamme siltä osin, että jatkossa asiakastietoja siirretään asiakastietojärjestelmästämme datahubiin ja sieltä takaisin. Muutos ei vaikuta käsiteltävien henkilötietojen sisältöön.

Datahubissa asiakkaat yksilöidään luotettavasti ja yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu keskitettyyn järjestelmään on asiakkaan sähkönmyyjällä.  

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä Sähkölaitoksella sekä päivitetty tietosuojaselosteemme osoitteessa sahkolaitos.fi/tietosuoja. Mikäli herää lisäkysymyksiä datahub-muutoksesta, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Lisätietoa löydät myös Fingridin nettisivuilta https://www.fingrid.fi/datahub.