Tiedottaminen suunnitelluissa sähkönjakelun keskeytyksissä

Tampereen Sähköverkko Oy otti vuoden vaihteessa käyttöön järjestelmän, jolla saadaan paremmin informoitua asiakkaita mahdollisista tulevista suunnitelluista sähkönjakelun keskeytyksistä. Tällaisia suunniteltuja keskeytyksiä olisivat mm. kiertävät sähkökatkot sähköpulatilanteessa. Järjestelmällä voidaan siis lähettää käyttöpaikkakohtaisesti tekstiviesti ja/tai sähköposti asiakkaalle tulevasta sähkönjakelun keskeytyksestä.

Järjestelmää käytetään siis kaikkiin suunniteltuihin keskeytyksiin ja palvelua ei tarvitse erikseen aktivoida päälle. Asiakkaan kannattaa kuitenkin käydä tarkistamassa Tampereen Sähköverkon Sähkis-palvelussa, että omat yhteystiedot ovat oikein (Sähkis -palvelu, Tampereen Sähköverkko Oy).

Suunniteltuja sähkönjakelun keskeytyksiä voidaan joutua tekemään myös huolto- ja kunnossapitotöiden yhteydessä, sekä uuden sähköverkon rakentamisen yhteydessä. Tällöin keskeytyksen piiriin kuuluville lähetetään tekstiviesti/sähköposti hyvissä ajoin ennen keskeytyksen alkua, vähintään kaksi päivää ennen. Keskeytyksestä myös muistutetaan vielä tuntia ennen keskeytyksen alkua samalla tavalla. 

Kaikki suunnitellut sähkönjakelun keskeytykset näkyvät myös palvelutasokartallamme, kuten tähänkin saakka.