Tarkista sähkökatkot kartalta.

Käyttökeskukset ja valvomot valvovat verkkojemme tilaa jatkuvasti. Vikapalvelu 24/7 puh. 0800 90171