Tee OmaLämpö-sopimus

OmaLämpö-sopimuksen tekeminen kanssamme ei edellytä Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkuutta, mutta yrityksen tai kiinteistön tulee olla Sähkölaitoksen kaukolämpöverkon piirissä. Yrityksen lämmöntuotantotehon tulee olla enintään 1 MW ja tuotannon on oltava jatkuvaluonteista. Tätä isommista lämmöntuotantotehoista neuvotellaan erikseen. Ostamamme lämmön tulee olla joko uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua tai kiinteistön ylijäämälämpöä.

Parhaiten lämmöntuotantoon sopivat sellaiset kohteet, joiden tuottama lämpö on riittävän kuumaa kaukolämpöverkolle. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuuslaitokset, datasalit, sairaalat ja kauppakeskukset. Tarvittaessa riittävän lämpötilan saavuttamiseksi voidaan käyttää lämpöpumppuja.

Mikäli tekniset vaatimuksemme täyttyvät, teemme kanssasi OmaLämpö-sopimuksen. Tuottamasi ylimääräinen lämpöenergia siirretään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Tarvittaessa Sähkölaitos asentaa johdon ja mittarin sekä tekee liitynnän kaukolämpöverkkoon. Lämmön tuottaja vastaa tuotantolaitteistonsa investoinneista ja liitynnän kustannuksista.

Tästä pääset takaisin palvelun pääsivulle.