Avoin kaukolämpöverkko mahdollistaa hukkaenergian hyödyntämisen

Kaksisuuntaisessa kaukolämpökaupassa kaukolämpöyhtiö myy kaukolämpöä asiakkailleen ja vastavuoroisesti ostaa ylijäämälämpöä asiakkailtaan tai kolmansilta osapuolilta. Yrityksen prosesseissa tai kiinteistön perustoiminnassa syntyy usein ylimääräistä lämpöä, jota ei kannata tuhlata. Sitä hyödyntämällä edistetään energian tehokasta ja vastuullista käyttöä ja lisätään samalla päästötöntä lämmöntuotantoa.

Päästöjen vähentäminen energian tuotannossa on merkittävässä roolissa toiminnassamme ja haluammekin tehostaa Tampereen seudulla syntyvän ylijäämälämmön hyödyntämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Olemme olleet mukana alan kehityksessä jo kauan ottamalla käyttöön savukaasupesureita voimalaitoksissa ja ostamalla ylijäämälämpöä 1990-luvulta lähtien.

Kaukolämpöverkkomme on avoin kaikille puhtaan lämmön tuottajille. Jos kiinteistössäsi tai yrityksesi tuotantoprosesseissa syntyy hukkalämpöä tai tuotat lämpöä uusiutuvilla energianlähteillä, ryhdy OmaLämpö-tuottajaksi ja myy hukkalämpösi meille. Samalla, kun me tehostamme puhtaan lämmön tuotantoamme, yrityksesi saa myydystä energiasta tuloja ja ennen kaikkea edistää ilmaston kannalta positiivista energiataloutta.