Kehittyvä kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpöpalvelu uudistuu ja kehittyy jatkuvasti uusien teknisten ratkaisujen myötä, joiden avulla kiinteistöissä voidaan entistä paremmin seurata ja säädellä kulutusta ja säästää sekä ympäristöä, että silkkaa rahaa. 

Lämmöntuotannossa käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä, jonka rinnalle alkaa kehittymään myös monipuolisia pientuotantoratkaisuita, joissa lämpöverkkoon myydään ylijäämälämpöä. 

Alla esimerkkinä muutama hanke, jossa olemme mukana tekemässä kaukolämmöstä yhä modernimpaa lämmitysmuotoa. Kaukolämpö elää vahvasti ajassa!

Sähkölaitos hyödyntää ensimmäisenä Suomessa hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin ylijäämälämpöä kaukolämmössä

Tampereen Hiedanrannassa käynnistettiin hiilidioksidinegatiivisen teollisuusprosessin yhteydessä syntyvän kaukolämmön kaupallinen tuotanto ensimmäistä kertaa Suomessa syksyllä 2018. Hiedanranta toimii kehitysalustana hankkeessa, jossa alueella toimiva Carbofex Oy tuottaa kaukolämpöä päätuotteensa biohiilen valmistuksen ohessa. Tampereen Sähkölaitos ostaa syntyvän lämmön sekä jakelee sen kaukolämpöverkossaan omille asiakkailleen.

Kaukolämmön hankinta Carbofexiltä tukee Sähkölaitoksen tavoitteita energiaverkkojen avoimuudesta, edelläkävijyydestä ja ilmaston kannalta kestävistä ratkaisuista. Kun useat eri tuottajat voivat tuottaa energiaa kaukolämpöverkkoon, varmistetaan sillä osaltaan myös kaukolämmön kilpailukykyinen, vakaa hinta.

Lue lisää

Sähkölaitos mukana geolämpöhankkeessa

Tampereen Sähkölaitos on mukana Tampereen Nekalaan rakennettavassa geolämpöä hyödyntävässä pilottivoimalaitoksessa. Lue lisää.

Asiantuntijamme artikkeli geolämmöstä

 

Kaukolämpöakku varastoimaan lämpöä

Tampereen Naistenlahti 2-voimalan vanhan sähkösuodattimen paikalle on suunnitelmissa rakentaa suuri kaukolämpöakku vuonna 2022-23. Käytännössä kyse on vesivarastosta, johon voimalaitoksen tuottamaa lämpöä voidaan joksikin aikaa varastoida, ja siirtää edelleen kaukolämpöverkostoon. Akun purkuteho on merkittävän suuri, noin 60-80MW.

Kaukolämpöakku ladataan pääsääntöisesti yöllä ja puretaan seuraavan päivän aikana. Akulla vähennetään lämpöasiakkaiden kulutuspiikkien vaikutusta tuotantoon. Tästä on hyötynä kaasulämpökattiloiden käytön vähentäminen ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön tuotannon lisääminen. Näin tuotannosta saadaan optimaalisempaa ja vähäpäästöisempää.

Tampereen maauimalan lämmitysratkaisu

Tampereen Kalevan maauimalaan toteutettiin uudenlainen tekninen ratkaisu, jossa kaukojäähdytysverkko valjastettiin lämmittämään maauimalan vettä. Maauimala tuottaa lämmitysenergiaa uimalaan ympäri vuoden ja jäähdytysenergiaa kaukojäähdytysverkkoon vuosittain 50-70 kerrostalon energiatarpeisiin. Lue lisää tästä innovatiivisesta ratkaisusta.

Maauimalan lämmitysratkaisu palkittiin joulukuussa 2019 Vuoden energianerokas -tunnustuksella, jonka myönsivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Lue lisää.

Kaukolämpöä asiakkaan mittojen mukaan

Olemme kehittäneet uuden, älykkään kaukolämpöpalvelun asiakkaidemme ja tamperelaisen Enermix Oy:n kanssa. Palvelu tarjoaa digitaalisen työvälineen kaukolämmön kulutukseen ja kustannusten hallintaan sekä edistämään energiatehokasta kaukolämmön käyttöä.

Älykäs-kaukolämpö-palvelun sivut

Lue pilottivaiheesta tästä linkistä.

Uutinen pilottivaiheen palvelumuotoilusta

Kaksisuuntaista kaukolämpöä asuinkerrostalosta ensimmäisenä Suomessa

Taloyhtiö Asunto Oy Pohjolankatu 18-20:n kaukolämpöjärjestelmä muutettiin kaksisuuntaiseksi ja yhtiö myy ensimmäisenä taloyhtiönä Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon. Lue lisää tästä.

Kaksisuuntaisen kaukolämmön pilottihankkeelle menestystä Vuoden lähienergiaratkaisu -kilpailussa.

Kaukolämmön myynti verkkoon alkoi.

Mistä kaksisuuntaisessa kaukolämmössä on kyse?

Mistä kaksisuuntaisessa kaukolämmössä on kyse?

Tampereen Sähkölaitos ja Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 kokeilevat yhdessä kaksisuuntaista kaukolämpöä Tampereella. Käytännössä kokeilu tarkoittaa sitä, että Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 on Suomen ensimmäinen taloyhtiö, joka myy lämpöä energiayhtiölle. Tarvittavat laiteasennukset tehtiin vuoden 2017 aikana ja  nyt käynnissä on käytännön kokeilujakso, jonka aikana selvitetään uudenlaisen ratkaisun toimivuus ja tekniset rajoitteet.

Mikä on kaksisuuntaisen kaukolämmön tavoite?

Mikä on kaksisuuntaisen kaukolämmön tavoite?

Tavoitteena on kokeilla käytännössä lämpöpumpputekniikan ja kaukolämpöverkon yhteistoimintaa kiinteistölämpöpumppujen mittakaavassa siten, että lämpöpumpun tuottamaa energiaa toimitetaan kaukolämpöverkkoon. Tavoitteena on selvittää, kuinka yhdistäminen voidaan teknisesti toteuttaa ja kehittää kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä kaupallinen ratkaisu.

Kuinka kaukolämpöverkko ja kiinteistön energiajärjestelmä on kytketty yhteen?

Kuinka kaukolämpöverkko ja kiinteistön energiajärjestelmä on kytketty yhteen?

Lämpöpumppu tuottaa ensisijaisesti energiaa kiinteistön omaan tarpeeseen, mutta silloin kun lämpöpumpun tuotanto ylittää kiinteistön oman tarpeen pumpataan se kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumppu lämmittää kaukolämpöverkon paluuvettä, joka pumpataan kaukolämpöverkon menoputkeen. Kytkentä ei siis lämmitä paluuvettä eikä näin ollen vaikuta voimalaitosten hyötysuhteeseen.

Lämpöpumpun ohjaus on rakennettu siten, että niin kiinteistölle kuin kaukolämpöverkollekaan ei mahdollisessa vikatilanteessa aiheudu haittaa vaan energiajärjestelmän tilanne palautetaan normaaliksi hallitusti.

Mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?

Mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi kiinteistön uusi energiajärjestelmä viritetään toimimaan optimaalisesti ja tämän jälkeen siirrymme seurantavaiheeseen, jossa seuraamme energiajärjestelmän toimintaa ja kaukolämpöverkkoon syötetyn energian laatua ja määrää.

Mikä on hankkeen takaisinmaksuaika?

Mikä on hankkeen takaisinmaksuaika?

Kyseinen hanke on tuotekehityshanke, joka on osittain rahoitettu EU-Gugle hankkeen toimesta. Vastaavien hankkeiden takaisinmaksuaikaan vaikuttaa etenkin tekniset edellytykset ja vaatimukset lämpöpumpun ja kytkentöjen osalta, lämpöpumppusovelluksen hyötysuhde (COP-arvo) ja paikallisen lämpöyhtiön kustannusrakenne, mikä vaikuttaa tuotetun energian ostohintaan.

Mikä on hyöty taloyhtiölle?

Mikä on hyöty taloyhtiölle?

Taloyhtiö voi hyödyntää lämpöpumpun tuotantokapasiteettia täysimääräisesti myymällä energiaa lämpöyhtiölle, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa.

Mistä saan lisätietoja?

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antavat:

Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20: Pertti Vesterinen, hallituksen puheenjohtaja, Sähköposti

Tampereen Sähkölaitos Oy: Pasi Manner, asiakaslaitepäällikkö, Sähköposti

Enermix Oy: Janne Heinonen, toimitusjohtaja, Sähköposti