Kehittyvä kaukolämpö

Tamperelainen kaukolämpöpalvelu uudistuu ja kehittyy jatkuvasti uusien teknisten ratkaisujen myötä. Lämmöntuotannossa käytetään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Kaukolämmön ympärille on syntymässä monia energiansäästöä tukevia palveluita, joiden avulla kiinteistöissä voidaan entistä paremmin seurata ja säädellä kulutusta ja säästää sekä ympäristöä, että silkkaa rahaa.

Alla esimerkkinä muutama hanke, jossa olemme mukana tekemässä kaukolämmöstä yhä modernimpaa lämmitysmuotoa.

Kaukolämpöä asiakkaan mittojen mukaan

Kehitämme parhaillaan uutta älykästä kaukolämpöpalvelua asiakkaidemme ja tamperelaisen Enermix Oy:n kanssa. Palvelu tarjoaa digitaalisen työvälineen kaukolämmön kulutukseen ja kustannuksien hallintaan sekä edistää energiatehokasta kaukolämmön käyttöä.
Lue lisää tästä linkistä.

Palvelumuotoilu saavutti kaukolämpöasiakkaat

Kaksisuuntaista kaukolämpöä ensimmäisenä Suomessa

Taloyhtiö Asunto Oy Pohjolankatu 18-20:n kaukolämpöjärjestelmä muutettiin kaksisuuntaiseksi ja yhtiö myy nyt ensimmäisenä taloyhtiönä Suomessa tuottamaansa kaukolämpöä takaisin energiayhtiön verkkoon.
Lue lisää tästä linkistä.

Kaksisuuntaisen kaukolämmön pilottihankkeelle menestystä Vuoden lähienergiaratkaisu -kilpailussa.

Projektin kuulumisia 31.1.2018.

Mistä kaksisuuntaisessa kaukolämmössä on kyse?

Tampereen Sähkölaitos ja Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 kokeilevat yhdessä kaksisuuntaista kaukolämpöä Tampereella. Käytännössä kokeilu tarkoittaa sitä, että Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 on Suomen ensimmäinen taloyhtiö, joka myy lämpöä energiayhtiölle. Tarvittavat laiteasennukset tehtiin vuoden 2017 aikana ja  nyt käynnissä on käytännön kokeilujakso, jonka aikana selvitetään uudenlaisen ratkaisun toimivuus ja tekniset rajoitteet.

Mikä on kaksisuuntaisen kaukolämmön tavoite?

Tavoitteena on kokeilla käytännössä lämpöpumpputekniikan ja kaukolämpöverkon yhteistoimintaa kiinteistölämpöpumppujen mittakaavassa siten, että lämpöpumpun tuottamaa energiaa toimitetaan kaukolämpöverkkoon. Tavoitteena on selvittää, kuinka yhdistäminen voidaan teknisesti toteuttaa ja kehittää kaksisuuntaisesta kaukolämmöstä kaupallinen ratkaisu.

Kuinka kaukolämpöverkko ja kiinteistön energiajärjestelmä on kytketty yhteen?

Lämpöpumppu tuottaa ensisijaisesti energiaa kiinteistön omaan tarpeeseen, mutta silloin kun lämpöpumpun tuotanto ylittää kiinteistön oman tarpeen pumpataan se kaukolämpöverkkoon. Lämpöpumppu lämmittää kaukolämpöverkon paluuvettä, joka pumpataan kaukolämpöverkon menoputkeen. Kytkentä ei siis lämmitä paluuvettä eikä näin ollen vaikuta voimalaitosten hyötysuhteeseen.

Lämpöpumpun ohjaus on rakennettu siten, että niin kiinteistölle kuin kaukolämpöverkollekaan ei mahdollisessa vikatilanteessa aiheudu haittaa vaan energiajärjestelmän tilanne palautetaan normaaliksi hallitusti.

Mitä hankkeessa tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi kiinteistön uusi energiajärjestelmä viritetään toimimaan optimaalisesti ja tämän jälkeen siirrymme seurantavaiheeseen, jossa seuraamme energiajärjestelmän toimintaa ja kaukolämpöverkkoon syötetyn energian laatua ja määrää.

Mikä on hankkeen takaisinmaksuaika?

Kyseinen hanke on tuotekehityshanke, joka on osittain rahoitettu EU-Gugle hankkeen toimesta. Vastaavien hankkeiden takaisinmaksuaikaan vaikuttaa etenkin tekniset edellytykset ja vaatimukset lämpöpumpun ja kytkentöjen osalta, lämpöpumppusovelluksen hyötysuhde (COP-arvo) ja paikallisen lämpöyhtiön kustannusrakenne, mikä vaikuttaa tuotetun energian ostohintaan.

Mikä on hyöty taloyhtiölle?

Taloyhtiö voi hyödyntää lämpöpumpun tuotantokapasiteettia täysimääräisesti myymällä energiaa lämpöyhtiölle, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antavat:

Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20: Pertti Vesterinen, hallituksen puheenjohtaja, Sähköposti

Tampereen Sähkölaitos Oy: Pasi Manner, asiakaslaitepäällikkö, Sähköposti

Enermix Oy: Janne Heinonen, toimitusjohtaja, Sähköposti

Tampereen maauimalaan uusi lämmitysratkaisu

Tampereen uuteen maauimalaan toteutettiin uudenlainen tekninen ratkaisu, jossa kaukojäähdytysverkko valjastettiin lämmittämään maauimalan vetta. Lue lisää tästä innovatiivisesta ratkaisusta.