Teemme aktiivisesti energiaratkaisuita ilmastonmuutokseen

 

Sähkölaitoksen kaukolämpö tuotetaan paikallisesti pääosin Naistenlahden ja Lielahden voimalaitoksissamme lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Yhteistuotannolla jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta saadaan hyödynnettyä sähkönä ja lämpönä. Näin säästetään keskimäärin kolmannes energiasta verrattuna siihen, että lämpöä ja sähköä tuotettaisiin omissa prosesseissaan. Päästöt vähenevät samassa suhteessa. Voimalaitosten lisäksi lämpöä tuottavat lukuisat lämpölaitokset eri puolilla toiminta-aluettamme.

Olemme toteuttaneet viime vuosina nopeassa tahdissa onnistuneen energiakäänteen, jolla olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvia polttoaineita fossiilisten sijaan. Hyödynnämme lämmön tuotannossa yhä enemmän puuperäisiä aineksia: metsänjalostuksen puutähteitä ja pellettiä. Lisäksi lämpöä tuotetaan sekajätteestä Tammervoiman hyötyvoimalassa. Energiakäänteen ansiosta kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat alentuneet 30 % viimeisten 10 vuoden aikana. 

Huomioitavaa on, että tamperelaisen kaukolämmön tuotannossa ei käytetä lainkaan kivihiiltä, päin vastoin kuin monissa muissa suurissa kaupungeissa Suomessa!

Tavoitteenamme on vähentää kaukolämmön CO2-päästöjä jopa 95% vuoteen 2030 mennessä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin. 

CO2-vähennyskäppyrä 2019.png

 

Alla lisätietoa lämmöntuotannon energialähteistä vuonna 2019. Hyödynnämme energialähteenä myös hukkalämpöä, jota saadaan mm. voimalaitoksemme savukaasuista sekä teollisuusyritysten prosessien yhteydessä.

Kuvia klikkaamalla saat ne suuremmaksi. Polttoainejakauman luvut prosentteina.